Kerstbomen en vuurwerk

Informatie rond de jaarwisseling die voor u van belang kan zijn.

Vuurwerkzones in Tilburg

Bekijk de kaart

Vuurwerkshows op 2 locaties

Op 31 december 2022 zijn er vuurwerkshows bij de Piushaven en bij het Reeshofpark. Om 19:00 uur is er op beide locaties een kindervuurwerkshow en om 0:00 uur volgen de grote vuurwerkshows. Rondom de shows is een vuurwerkvrije zone. Hier mag u geen vuurwerk afsteken. Kijk op de vuurwerkkaart om te zien waar u wel en geen vuurwerk kunt afsteken in Tilburg. 

Waarom vuurwerkshows?

Vuurwerk hoort traditiegetrouw bij de jaarwisseling. Maar steeds meer inwoners (en hun huisdieren) genieten niet van het afsteken van vuurwerk door particulieren. Ook zien we door het vele vuurwerk dat wordt afgestoken een toename van fijnstof in de lucht. Daar willen we wat aan doen. Met deze shows zetten we onze vuurwerktraditie voort, maar op een andere manier. Het is een alternatief voor het zelf afsteken van vuurwerk.

Op den duur wordt Tilburg een vuurwerkvrije gemeente (voor particulier vuurwerk). Hier werken we stap voor stap naartoe. De vuurwerkshows zijn een proef voor 2 jaar.

Heeft u nog vragen over de vuurwerkshows? Neem contact op via vuurwerkshows@tilburg.nl of bel 06-31980307 (maandag t/m donderdag tijdens kantooruren).

Vuurwerkoverlast?

Maak een melding

Overlast vuurwerk

Heeft u last van vuurwerk? Of is er iets vervuild of vernield door vuurwerk? Maak online een melding bij de gemeente. Of gebruik de Fixi app. Door melding te maken weten wij waar de overlast het grootst is. In overleg met politie en jongerenwerk kan hierop actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld dat politie, jongerenwerk of de gemeentelijke handhavers vaker aanwezig zijn in een gebied.

Is er een groot en/of gevaarlijk vuurwerkincident in uw straat of buurt? Bel de politie via 0900 8844. Als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt afgestoken, verkocht of opgeslagen, neemt u ook met de politie contact op. Liever anoniem melden? Bel dan 0800 7000.

Buurtinitiatief: vuurwerkvrije zones

Naast de 2 vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld door de gemeente, kunt u ook een vuurwerkvrije zone aanvragen met uw straat/buurt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u communicatiemateriaal van de gemeente om de vuurwerkvrije buurt te markeren. Dit zijn posters voor achter de ramen en borden die de vuurwerkvrije zone markeren op straat. De locaties geven we door aan de politie.

Aanvragen

Wilt u een vuurwerkvrije zone? Ga dan het gesprek aan met andere wijkbewoners om te kijken of zij dit ook willen. U kunt hiervoor deze modelbrief gebruiken. Alleen initiatieven die zijn afgesproken met de buurt worden goedgekeurd. Dien uw aanvraag in via het digitale aanvraagformulier. Dit kan t/m zondag 4 december 2022. 

Vrijwillig

Let op: De buurtinitiatieven voor een vuurwerkvrije zones zijn in principe vrijwillig. Dat wil zeggen dat het afsteken niet verboden is in tegenstelling tot de vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld door de gemeente rondom de vuurwerkshows. De locaties geven we wel door aan de politie. Op de vuurwerkkaart ziet u waar de gemeentelijke vuurwerkvrije zones zijn. 
Valt uw adres binnen de zones van het afsteekverbod? Dan hoeft u geen buurtinitiatief aan te vragen.

Tips voor de aanvraag

•    Ga in gesprek met iedereen in uw straat
•    Ga niet alleen maar samen met een buurtgenoot
•    Blijf vriendelijk en respecteer dat mensen niet mee willen doen
•    Misschien zijn mensen bereid om het afsteken te beperken door het bijvoorbeeld op een andere plek te doen
•    Het is fijn als er iets af te spreken is over het tijdstip van het afsteken van vuurwerk
Wij hebben een modelbrief gemaakt die u misschien kan helpen om in gesprek te gaan met de buurt over een vuurwerkvrije zone.

Legale verkooppunten vuurwerk

Bel de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant 073 681 28 21 in geval van een brandgevaarlijke situatie bij een verkooppunt of een vermoeden daarvan. Vuurwerk kopen kan op 29, 30 en 31 december. 

Naam legaal verkooppuntAdres
Vuurwerk013Dongenseweg 63d
Tilburg
Vuurwerk KnallerBesterdring 139
Tilburg
Top 1 ToysD.J. Jittastraat 6
Tilburg
Groenrijk TilburgStokhasseltlaan 39
Tilburg
SpijkersRingbaan-Noord 136
Tilburg
Vuurwerk TilburgKorvelseweg 257
Tilburg
Vuurwerkgigant Van HommelBisschop Zwijsenstraat 100a
Tilburg
Van Dort Speelgoed & MeerKreitenmolenstraat 66
Udenhout

Afval vuurwerk

Afval van vuurwerk kan bij het restafval (het grijze deel van uw duocontainer of uw flatcontainer). Maak het eerst nat met water zodat het niet meer kan branden.

Kerstbomen ophalen

U kunt uw kerstboom zonder emmer of versiering naast uw duocontainer op de ophaaldag van uw duocontainer aan de straat zetten in de week van maandag 9 t/m vrijdag 13 januari 2023. Uw kerstboom moet vóór 8:00 uur buiten staan. Deze wordt dan opgeruimd.

U kunt uw kerstboom ook gratis naar de milieustraat brengen.

Bekijk wanneer uw afval wordt opgehaald op de website Mijn Afvalwijzer