U bevindt zich op:Inwoners /Afval / Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd

Tot 1 november kunt u meedoen aan een ontwerpwedstrijd van de gemeente Tilburg. Van de winnaar rijdt er vanaf het najaar een BAT inzamelwagen met eigen ontwerp rond!

"Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen." Maar is dit ook zo? Hebben we de aarde niet 'alleen' te leen zolang we er leven? Laten we er daarom zuinig op zijn. Daar valt nog veel aan te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan zwerfafval, luchtvervuiling en de vervuiling van de oceaan, ook wel ‘plastic soep’ genoemd.

Zuiniger met onze omgeving

Waarom moeten we zuinig omgaan met de natuur, de aarde, onze leefomgeving? Teken, schrijf of fotografeer waarom we zuiniger moeten zijn op onze omgeving. Ter inspiratie en om iedereen te motiveren mee te doen aan een betere leefwereld. Lever het 2D ontwerp aan in een liggend formaat. De wedstrijd loopt van september 2017 tot 1 november 2017. Mail je ontwerp vóór 1 november 2017 naar afvalscheiding@tilburg.nl met vermelding van: naam, adres, telefoonnummer en leeftijd + een toelichting op het ontwerp (maximaal 300 woorden). Of lever het ontwerp op een USB in bij het BAT aan de Ceramstraat 6. Deelnemers ontvangen persoonlijk bericht over de uitslag in de maand november.

Van de winnaar rijdt er in het najaar van 2017 een BAT inzamelwagen met eigen ontwerp door de straten van Tilburg!

Algemene Voorwaarden

Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden. De gemeente Tilburg behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van reclame- en ontwerpbureaus en medewerkers van de gemeente Tilburg.

Actievoorwaarden

Het ontwerp moet passen binnen het thema. Pornografisch-, seksueel-, gewelddadig-en/of aanstootgevend materiaal wordt uitgesloten van deelname. De jury houdt zich het recht voor materiaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender. De inzender geeft de gemeente Tilburg d.m.v. inzenden toestemming om het ontwerp in de app, online of in de krant te publiceren.

In geval van een ontwerp in de vorm van een foto gelden de volgende voorwaarden: 

  • Foto's moeten gemaakt zijn in 2017. Oude foto's toezenden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
  • Foto's moeten bij voorkeur gemaakt zijn in Nederland
  • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van een foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan. 
  • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. De gemeente Tilburg is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s).