Inburgering en participatieverklaring

Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. Wanneer u verplicht moet inburgeren, moet u binnen 1 jaar de participatieverklaring ondertekenen. Op deze pagina geven wij u meer informatie over inburgeren en de participatieverklaring.

Uw inburgering

Als nieuwkomer bepaalt, onder andere, uw nationaliteit of u bij langdurig verblijf in Nederland moet inburgeren. Komt u bijvoorbeeld van buiten Europa naar Nederland? Dan is de kans groot dat u moet inburgeren. Met andere woorden: u moet de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk economisch zelfstandig wordt. Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.

 • Heeft u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen, dan loopt uw inburgering niet via de gemeente, maar via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen. Neem contact op met DUO. Kijk op www.inburgeren.nl voor de contactinformatie.
 • Moest u voor 1 januari 2013 al inburgeren? Dan regelt de gemeente uw inburgering. Heeft u hierover nog vragen? Stuur een e-mail naar inburgering@tilburg.nl.

Verplichte inburgering

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. De inburgeringstermijn is drie jaar. Binnen deze termijn moet u slagen voor de verplichte inburgeringsexamens. Dit zijn de examens: lezen, schrijven, spreken en luisteren, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). Alle informatie over inburgeren staat op de websites van DUO: www.inburgeren.nl of op www.ikwilinburgeren.nl.

Een inburgeringscursus volgen

U kunt zelfstandig leren voor het examen en of lessen volgen bij een taalschool. De meeste mensen doen wel een cursus op een taalschool. Het overzicht van de taalscholen vindt u op de website van DUO: www.inburgeren.nl. De taalschool die u kiest moet een Blik op Werk-keurmerk hebben, anders kunt u de DUO-lening niet gebruiken.

DUO-lening

U kunt misschien een DUO-lening krijgen om uw inburgeringstraject te betalen. DUO kijkt naar het inkomen van u en uw partner en beslist dan of en hoeveel u mag lenen. Met uw DUO-lening kunt u een cursus volgen en uw examens betalen. De lening moet u terugbetalen. Meer informatie over de inburgering en een DUO-lening vindt u op de website van DUO: www.inburgeren.nl of op www.ikwilinburgeren.nl. De informatie op de website is beschikbaar in meerdere talen.

Participatieverklaring

Wanneer u verplicht moet inburgeren, moet u binnen 1 jaar de participatieverklaring ondertekenen. Via het participatieverklaringstraject maakt u kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om u te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van uw partner en het recht om uw eigen mening te uiten. Stuur een e-mail naar inburgering@tilburg.nl om u aan te melden voor een participatieverklaringstraject. 

Extra tijd voor de inburgering

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Soms hebben mensen extra tijd nodig. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn, of omdat ze een kind hebben gekregen. U kunt extra tijd aanvragen via de website www.inburgeren.nl.

Ontheffing inburgering

Als het u niet lukt om in te burgeren, komt u misschien in aanmerking voor een ontheffing voor de inburgering. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Op de website www.inburgeren.nl vindt u meer informatie over de ontheffing.

Inburgering niet voor iedereen verplicht

Inburgeren is niet verplicht als u de nationaliteit heeft van:

 • een land uit de Europese Unie (EU)
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • IJsland
 • Zwitserland
 • Turkije.

Inburgeren is ook niet verplicht als u:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).