Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming: Art-fact

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Tilburgers kennis maken met cultuur. Laagdrempelige activiteiten op het terrein van de amateurkunst zijn dan ook van harte welkom. De gemeente probeert het aanbod van die activiteiten te vergroten. Art-fact, platform en intermediair voor cultuurparticipatie helpt daarbij.

Hoe helpt Art-fact?

Art-fact verbindt Tilburgers door kunst in de vrije tijd te ondersteunen en de stad als podium toegankelijk te maken.
Art-fact levert actief een bijdrage aan de instandhouding en ontwikkeling van een gezonde infrastructuur voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. Om dit te realiseren stimuleert Art-fact initiatieven op het terrein van amateurkunst, buurtcultuur en community art. Dit doet zij onder andere door financiële bijdragen te verstrekken, informatie te geven en te adviseren.

Financiële ondersteuning voor:

  • Het dekken van exploitatiekosten van amateurkunstverenigingen uit Tilburg
  • Bijdrage voor opleidingen van aangesloten amateurkunstverenigingen
  • Bijdrage voor bijzondere, niet reguliere en unieke activiteiten van verenigingen en stichtingen gericht op actieve kunstbeoefening in de vrije tijd
  • Bijdragen aan culturele activiteiten die de buurt ten goede komen

Bewoners in Tilburg, verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Judith Ensel, programmacoördinator of Patrick van Berkel, community manager, bereikbaar via telefoonnummer 013 - 53 60 869 of via e-mail info@art-fact.nl.
Kijk ook op de website  www.art-fact.nl.
Adres: Art-fact, Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg