Coronaherstelfonds Cultuur Tilburg

Op 30 november 2021 heeft het college van B&W besloten om een Coronaherstelfonds Cultuur in te richten. Een fonds om Tilburgse culturele instellingen te ondersteunen gedurende de Covid-pandemie.

Uitgangspunten

De subsidie is een eenmalige projectsubsidie voor culturele organisaties in Tilburg. Met het geld kunnen organisaties werken aan het herstel van de schade die hun organisatie heeft opgelopen door de pandemie en de coronamaatregelen van de landelijke overheid. Het gaat om een eenmalige financiële impuls. 

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • Uw organisatie is gevestigd in Tilburg.
  • Uw organisatie is een 'Basisvoorziening cultuur, of een instelling die is opgenomen in de regeling Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg | BrabantStad, óf:
  • Uw organisatie is opgenomen in de regeling Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024.

Subsidie coronaherstelfonds voor cultuur

Subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier is beschikbaar vanaf 17 januari 2022 om 12:00 op deze pagina. Wilt u alvast meer weten over de eisen en waarvoor u de subsidie precies kunt gebruiken?  Lees dan de hele regeling. Download de regeling Coronaherstelfonds Cultuur Tilburg >

U kunt zich wel vast voorbereiden op de aanvraag. De volgende documenten moet u namelijk toevoegen aan de aanvraag:

  1. Een herstelplan met een inhoudelijke toelichting waarin u aangeeft waarom u voor deze subsidie in aanmerking komt. In het plan moet u ook aangeven waarvoor en wanneer u de subsidie gaat gebruiken. Uw totale plan mag maximaal 3000 woorden bevatten.
  2. Een gespecificeerde en toegelichte projectbegroting waarin de kosten van het herstelplan worden weergegeven.
  3. Uw reguliere exploitatiebegroting over 2022. De projectbegroting onder punt 2 mag hier geen deel van uitmaken.

Het kan zijn, dat wij tijdens het beoordelingsproces behoefte hebben aan aanvullende informatie. Die wij vragen wij dan zsm bij u op.

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag onvolledig? Dan geldt de datum waarop de aanvraag volledig is gemaakt.

Aanvraagtermijn

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 17 januari 2022 om 12.00 uur tot en met 31 december 2022. Alleen aanvragen die via het online aanvraagformulier worden ingediend, worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier vindt u vanaf 17 januari op deze pagina.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget (ook wel het subsidieplafond) voor de regeling Corona Herstelfonds Cultuur Tilburg is € 3.000.000,-. Het kan zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, omdat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het beschikbare budget.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: