Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers

Een vrijwilliger die maatschappelijke activiteiten wil organiseren ter verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten, maar nog over onvoldoende kennis beschikt, kan hiervoor worden opgeleid. Hiervoor is geld beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkorganisaties en dorpsraden kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij ContourdeTwern.

Meer informatie kunt u vinden op de website VrijwilligersTilburg.nl.