U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Detailhandelsfonds

Detailhandelsfonds

De gemeente Tilburg ondersteunt Tilburgse ondernemers- en winkeliers(verenigingen) met goede, innovatieve ideeën waarmee een winkelgebied wint aan aantrekkingskracht of vitaliteit met een bijdrage uit het detailhandelsfonds.

Voorwaarden

Begin dit jaar heeft het college van B&W de 'Subsidieregeling Detailhandelsfonds 2017' vastgesteld. Deze regeling heeft als doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de kwaliteit en vitaliteit van de winkelgebieden in Tilburg. Het Kernwinkelgebied Tilburg inclusief het Dwaalgebied is hier onderdeel van, net als de 7 grotere wijk- en dorpscentra in Tilburg: Heyhoef, Westermarkt, Wagnerplein, Korvel, Besterd, Berkel-Enschot en Udenhout.
De gemeente Tilburg ondersteunt hiermee in genoemde gebieden de plannen voor de ontwikkeling van een meerjarenvisie, inclusief uitvoeringsprogramma of - ingeval dat al voorhanden is - een concreet uitvoeringsplan daarvan, met een financiële bijdrage van maximaal € 75.000,-.
Rechtspersonen die een collectief van ondernemers winkeliers en/of eigenaren vertegenwoordigen en optreden in het belang van het winkelgebied of een ander aantoonbaar samenwerkingsverband kunnen een aanvraag indienen.

  • De aanvrager moet gevestigd zijn in het kernwinkelgebied van Tilburg inclusief het Dwaalgebied of de 7 grotere wijk- en dorpscentra in Tilburg: Heyhoef, Westermarkt, Wagnerplein, Korvel, Besterd, Berkel-Enschot en Udenhout.
  • Per gebied kan per jaar maximaal een aanvraag ingediend worden.
  • De regeling geldt voor de periode 2017-2018.
  • Een aanvraag moet uiterlijk 1 mei 2018 binnen zijn.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie Detailhandelsfonds aanvragen?
Vul het aanvraagformulier (pdf,555KB) in en mail dit naar detailhandelsfonds@tilburg.nl of stuur het per post naar: Stadskantoor 6
t.a.v. Erna den Boer
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar detailhandelsfonds.nl