U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Detailhandelsfonds

Detailhandelsfonds

De gemeente Tilburg ondersteunt Tilburgse ondernemers- en winkeliers(verenigingen) met goede, innovatieve ideeën waarmee een winkelgebied wint aan aantrekkingskracht of vitaliteit met een bijdrage uit het detailhandelsfonds.

Voorwaarden

Voorwaarden

Begin dit jaar heeft het college van B&W de 'Subsidieregeling Detailhandelsfonds 2018' vastgesteld met een budget van € 500.000,-. Deze regeling heeft als doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de kwaliteit en vitaliteit van de winkelgebieden in Tilburg.  Daarbij gaat het om de 7 grotere wijk- en dorpscentra in Tilburg: Heyhoef, Westermarkt, Wagnerplein, Korvel, Besterd, Berkel-Enschot en Udenhout. De gemeente Tilburg ondersteunt hiermee in genoemde gebieden de plannen voor de ontwikkeling van een meerjarenvisie, inclusief uitvoeringsprogramma of - ingeval dat al voorhanden is - een concreet uitvoeringsplan daarvan, met een financiële bijdrage van maximaal  € 65.000,-.

  • Rechtspersonen die een collectief van ondernemers winkeliers en/of eigenaren vertegenwoordigen en optreden in het belang van een van deze winkelgebieden kunnen een aanvraag indienen
  • In de begroting van de plannen is voorzien in een substantieel eigen bijdrage
  • Per gebied kan één aanvraag ingediend worden.
  • De regeling geldt voor 2018
  • De aanvraag moet voor 1 mei 2018 binnen zijn

Daarnaast is in de regeling een budget van maximaal € 45.000,- op aanvraag beschikbaar voor een onderzoek naar toekomstgericht centrummanagement in de linten, dorps- en wijkcentra van Tilburg en het opzetten van een goed overlegplatform van deze gebieden. Opdrachtgever hiervan is de Stichting Retail Federatie Tilburg een samenwerkingsverband van de winkelgebieden AaBe Fabriek, Berkel-Enschot, Heyhoef, Wagnerplein en Westermarkt, dat zich hard maakt voor de economische belangenbehartiging van de wijk- en dorpswinkelcentra in Tilburg.

De regeling vervangt de Subsidieregeling Detailhandelsfonds van 2017.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie Detailhandelsfonds aanvragen?
Stuur een mail naar detailhandelsfonds@tilburg.nl of stuur je vraag en gegevens per post naar: Stadskantoor 6
t.a.v. Erna den Boer
Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
U ontvangt dan een aanvraagformulier.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar detailhandelsfonds.nl