U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Activiteiten van stichtingen en verenigingen die de kansen op een goede gezondheid vergroten, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Op deze manier draagt het project bij aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen en doelgroepen.

Criteria een voorwaarden

Organisaties die voldoen aan onderstaande criteria, kunnen deze subsidie aanvragen:

  • U heeft hier zelf geen financiële middelen voor
  • Er is geen andere financiering mogelijk
  • De activiteit is éénmalig
  • Uw uitgaven zijn in redelijke verhouding tot de aard en omvang van uw activiteit.

Stichtingen en verenigingen kunnen het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Zodra het budget op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen voor dat jaar.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie onder vermelding van 'Subsidie Gezondheidszorg' aanvragen bij
Gemeente Tilburg, afdeling Sociaal
Postadres:
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is € 24.780,- beschikbaar in 2018. De subsidie kent een subsidieplafond. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag indienen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mieke van Doorn, van de afdeling Sociaal, bereikbaar via telefoonnummer 013-542 95 82 of e-mail mieke.van.doorn@tilburg.nl.