U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Innovatieve Nul-op-de-Meter renovatie koopwoningen

Innovatieve Nul-op-de-Meter renovatie koopwoningen

Tilburg streeft ernaar om in 2040 bijna klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn en wil met deze subsidieregeling renovaties stimuleren waarmee bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt (Nul-op-de-Meter), binnen 10 dagen, budgetneutraal.

Dit wil zeggen dat de kosten van aflossing en rente van de investering over 30 jaar gelijk zijn aan of lager zijn dan de kosten voor het energiegebruik over 15 jaar vóór de renovatie. Deze subsidieregeling draagt bij in onrendabele innovatieve ontwikkelkosten voor uitvoeringsconsortia. Daarnaast kunnen de betreffende particuliere woningeigenaren deze subsidieregeling aanvragen voor inhoudelijk en onafhankelijk advies.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de koopwoning aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het betreft een koopwoning, gelegen binnen de gemeente Tilburg
  • Gebouwd in de periode tussen 1950 en 1980
  • Het betreft een type rij- of twee-onder-een-kapwoning met seriematig opschalingsperspectief binnen Tilburg.

Zie voor de overige subsidievoorwaarden de subsidieregeling (pdf,293KB).

Subsidie aanvragen

Aanvragen van subsidie is mogelijk tot uiterlijk 1 juli 2017. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Beschikbaar budget

Totaal € 200.000 voor tien woningen. Per woning maximaal € 15.000 bijdrage in de innovatie NOM-ontwikkelkosten voor uitvoeringsconsortia, plus voor de particuliere eigenaar van de woning maximaal € 3.000 voor inhoudelijk advies en € 2.000 als tegemoetkoming voor aanvullende onkosten en geleden ongemakken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact nemen met Paul van Dijk van de afdeling Ruimte, tel: 013 54 28 827, e-mail: paul.van.dijk@tilburg.nl.