U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Inzet Vrijwilligersorganisaties

Activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking

Sommige mensen worden beperkt door hun ziekte of beperking of denk aan ouderen voor wie niet alles meer even vanzelfsprekend is. Gelukkig zijn er mensen die voor hen klaar staan. Vrijwilligersorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van een eenmalige activiteit voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Criteria

Organisaties die voldoen aan onderstaande criteria, kunnen deze subsidie aanvragen:

  • Het betreft een Tilburgse vrijwilligersorganisatie (rechtspersoon)
  • Het betreft activiteiten voor kwetsbare mensen die op eigen kracht onvoldoende (kunnen) participeren in de Tilburgse samenleving: kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een beperking
  • Het gaat om openbare sociaal-recreatieve activiteiten en ontmoetingsactiviteiten in de gemeente Tilburg, die als doel hebben:
   - het sociaal netwerk van de betrokkenen te vergroten
   - deelname van inwoners aan reguliere voorzieningen en sociale verbanden te bevorderen
   - zelfredzaamheid en eigen regie van betrokkenen te versterken
  • Het merendeel van de kosten wordt opgebracht door de vrijwilligersorganisatie zelf. De deelnemers betalen een redelijke eigen bijdrage die gerelateerd is aan de kosten van de activiteit
  • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot het aantal deelnemers
  • Geen subsidie wordt verstrekt voor: jubilea e.d., consumpties en onvoorziene kosten
  • Activiteiten met een partijpolitiek karakter of gericht op het uitdragen van een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging
  • De subsidie bedraagt maximaal € 7.500,- per jaar. Vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen kunnen geen beroep doen op een eenmalige subsidie
  • Aanvragen voor een eenmalige subsidie worden afgewezen als het beschikbare budget hiervoor op is.

  Voorwaarden

  De verantwoording over de ontvangen subsidie vindt plaats door middel van een melding of de activiteit, waarvoor de subsidie bestemd is, heeft plaatsgevonden. Bij eenmalige subsidies uiterlijk 13 weken nadat de activiteit volgens planning plaatsvindt. Indien de activiteit niet heeft plaatsgevonden wordt het bedrag teruggevorderd.

  Subsidie aanvragen

  Kan het hele jaar door via het Aanvraagformulier (pdf,195KB)

  Beschikbaar budget

  Voor deze subsidie is € 49.040,- beschikbaar. Deze subsidie kent een subsidieplafond. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

  Wet- en regelgeving

  Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal, bereikbaar via telefoonnummer 013 542 95 82 of per e-mail via mieke.van.doorn@tilburg.nl.