Regeling Sport Lokaal

Tijdens corona zijn veel mensen minder gaan sporten. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk, dat mensen sporten en bewegen. Actief bezig zijn is niet alleen goed voor je lichaam, maar elkaar ontmoeten is ook belangrijk. Gelukkig kan er door de versoepelingen weer binnen en buiten samen gesport worden. In het kader van de Sport Lokaal campagne kunnen sportverenigingen en commerciële sportclubs vanaf 1 november 2021 een subsidie aanvragen voor het het aantrekken van nieuwe leden. De regeling is verlopen per 1 mei. Aanvragen is niet meer mogelijk.  

Waarvoor kunt u de subsidie inzetten?

Met de subsidie heeft u als lokale vereniging of sportaanbieder de mogelijkheid om bijvoorbeeld:

  • extra activiteiten te organiseren
  • meer in te zetten op publiciteit
  • potentiële leden gratis lessen aan te bieden

Iedere organisatie kan zelf besluiten waaraan zij het bedrag willen besteden om meer Tilburgers te laten bewegen. Hiermee geven we samen invulling aan de Sport Lokaal Campagne.

Hoogte subsidie

Sportverenigingen en commerciële sportaanbieders hebben de mogelijkheid om maximaal € 500,00 aan te vragen.

Een sportvereniging is een organisatie zonder winstoogmerk en organiseert sportactiviteiten. Een vereniging mág wel winst maken met een onderneming. De voorwaarde is dat deze winst gebruikt voor de maatschappelijke activiteiten van de vereniging. Een vereniging bestaat uit minimaal 2 leden en organiseert een ledenvergadering waar de beslissingen worden genomen over de organisatie. Een vereniging heeft geen aandeelhouders. Het geld van een vereniging komt binnen via de contributies die leden betalen. En bijvoorbeeld via donaties en inzamelingsacties.

Commerciële sportaanbieders leveren een bijdrage aan het sport- en beweegaanbod. Deze aanbieders hebben een andere manier van werken dan bijvoorbeeld sportverenigingen vanwege winstoogmerk.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is € 75.000,- beschikbaar. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider: Jesse de Doelder | jesse@idee-alisten.nl | 06-16828571