U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Stimulering Natuur- en milieueducatie in de buurt

Stimulering Natuur- en milieueducatie (NME) in de buurt

De gemeente ondersteunt vrijwilligers met een plan voor natuur- en milieueducatie (NME) en ziet graag meer NME-initiatieven in wijk en buurt.

Het is leuk en leerzaam voor kinderen om te ontdekken wat groeit en kruipt in de buurt of in een moestuintje. Anders kijken naar je vertrouwde omgeving en er -soms ook letterlijk-  de vruchten van plukken en daardoor meer waardering krijgen voor je buurt kan het resultaat zijn.
Een plan kan ook aansluiten bij een bestaand buurtinitiatief zoals het beheer van een stukje groen, een speeltuin of een kinderboerderij. Maar denk ook aan samenwerking met een school of een volkstuinvereniging. Er is veel mogelijk maar activiteiten met kinderen moet voorop staan.

Rol gemeente
De gemeente kan meedenken over het plan. We kunnen contacten leggen met mensen die ervaring hebben met dit soort projecten, maar ook met professionals op het gebied van NME. De gemeente wil met de subsidie het initiatief helpen starten. Initiatieven moeten op den duur wel financieel zelfstandig worden.

Voorwaarden en criteria

 • Het initiatief heeft betrekking op natuur- en milieueducatie aan ten minste 20 personen
 • Bij het initiatief zijn tenminste drie volwassen betrokken die zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van de natuur- en milieueducatie
 • Het initiatief wordt minimaal voor hetzelfde bedrag financieel en/of in natura ondersteund door anderen (particulieren en sponsors) dan de gemeente
 • De subsidieaanvrager dient een plan van aanpak in met daarin:
  - de activiteiten om met kinderen de jeugd aan de slag te gaan
  - de doelstelling van het initiatief
  - hoe men achteraf laat zien of de doelstelling(en) zijn gehaald
  - de organisatie en hoe je de buurt erbij betrekt
  - de eventuele samenwerking met andere initiatiefgroepen
  - een begroting met:
  • de kosten van het initiatief
  • andere kostenposten
  • gevraagd subsidiebedrag
  • partijen waaraan geld is gevraagd en het bedrag of een bijdrage in natura
 • Na afloop van het subsidiejaar zorgt de aanvrager voor een verantwoording (verslag) van de subsidie.

Tips voor een NME-plan

 • Zorg voor een jaarprogramma. Voor kinderen is het belangrijk dat de NME regelmatig terugkeert, bijvoorbeeld elke week, één keer heeft weinig effect
 • subsidie aanvragen voor de aanschaf van materiaal is pas nuttig als er een plan is
 • betrokken bewoners maken de kans groter op het voortbestaan van het project
 • maak gebruik van buurgenoten die verstand hebben van zaken zoals financiën, organiseren, onderwijs en misschien wel NME!

Beoordelingscriteria
De subsidieaanvraag beoordelen we op:

 • wie betrek je erbij, hoeveel mensen doen er mee uit buurt?
 • met hoeveel kinderen ga je aan de slag en van welke leeftijd?
 • wat ga je doen en wat wil je de kinderen leren?

Beschikbaar budget

Maximaal is er € 2.500,- per initiatief beschikbaar. De subsidiepot, € 23.000,- in 2017, kent een subsidieplafond. Wanneer het bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen. Het budget zetten we in voor zoveel mogelijk initiatieven. Het aantal aanvragen is daarom ook een factor bij de bepaling van de grootte van het toe te kennen subsidiebedrag aan een initiatief.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor het indienen van een plan en vragen kunt u contact nemen met de heer Casper Rupert van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 - 542 92 52 of e-mail casper.rupert@tilburg.nl.
Gemeente Tilburg, afdeling Ruimte
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg