Subsidie Meedoen en Sociale Stijging (MENSS)

De gemeente Tilburg wil dat iedereen in de gemeente, ongeacht achtergrond, geslacht, opleiding of leeftijd, naar vermogen meedoet aan de samenleving. Degene die dit niet of onvoldoende op eigen kracht kan, krijgt passende ondersteuning. Tot deze inwoners behoren verschillende groepen kwetsbare mensen, onder wie nieuwe Nederlanders, vrouwen in een achterstandspositie, laagopgeleide mensen en personen die nauwelijks of geen perspectief hebben op de arbeidsmarkt.

Subsidietender

We zoeken één uitvoeringsorganisatie die samen met anderen partijen een effectieve en efficiënte aanpak heeft om de zelfredzaamheid en zinvolle maatschappelijke deelname van kwetsbare inwoners te stimuleren en te realiseren.

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie dient u deel te nemen aan een subsidietender. Het doel van deze subsidietender is het selecteren van een uitvoeringsorganisatie. De subsidie wordt verleend aan de organisatie die de aanvraag heeft ingediend met de beste prijs en kwaliteit verhouding.

Procedure

Een beschrijving van de procedure en de inhoudelijke beschrijving van de subsidie kunt u opvragen door een mail te sturen naar subsidietendermenss@tilburg.nl. U ontvangt dan het tenderdocument met daarin beschreven de procedure en de wijze waarop de gemeente tot een keuze komt. U ontvangt dan ook verschillende inhoudelijke documenten met daarin onder andere de resultaatbeschrijving en de criteria voor gunning. Wij volgen deze procedure zeer strikt en adviseren daarom inschrijvers hier rekening mee te houden.

Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 14 september 2020 (vóór 12.00 uur) bij de gemeente te zijn ingediend via een mail naar subsidietendermenss@tilburg.nl.