Subsidie voor energiebesparende maatregelen

De gemeente had in 2018 € 645.000,- beschikbaar om ten minste 2000 woningen energie te laten besparen.

UPDATE: Aanvragen van subsidie was mogelijk tot 1 december 2018. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Deze subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het geldt dus niet voor isolatie die al is aangebracht of werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Lees vooraf de voorwaarden van de subsidieregeling (pdf,236KB).

Huiseigenaren (WOZ-waarde max. € 350.000,-) kunnen subsidie aanvragen om hun huis te verduurzamen met:
        - vloerisolatie
        - gevelisolatie: voorzetwanden of spouwmuurisolatie
        - HR++ glas en triple glas (niet de kozijnen!)
        - dakisolatie
        - zonneboiler
        - warmtepomp

De subsidie is niet voor kozijnen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen. Bij uitvoering van 1 maatregel: 15% subsidie, max. € 425,- per woning, bij uitvoering van 2 maatregelen: 17,5% subsidie, max. € 750,- per woning en bij uitvoering van 3 maatregelen of meer: 20% subsidie, max. € 1.000,- per woning. Het minimale bedrag is € 75,-.

Voor monumenten geldt geen limiet aan de WOZ-waarde en de subsidiepercentages en maximale bedragen liggen 2x zo hoog. Bij een monument is de subsidie ook van toepassing op monumentaal glas en frameloze voorzetramen met kierdichting. Als de voorgenomen maatregelen het monumentale karakter van het monument beïnvloeden, dan is een omgevingsvergunning of positief vooradvies een vereiste.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Indienen verantwoording

Subsidie ontvangen

De subsidie ontvangt u pas ná het insturen van uw facturen. Gebruik hiervoor het formulier 'Verantwoording Subsidie energiebesparende maatregelen'.

Let op: Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als:

  • de scan van de offerte goed leesbaar is
  • de isolatiewaarden van de materialen op de offerte staan vermeld
  • de offerte voldoende is uitgesplitst, zodat zichtbaar is wat aan de isolatiematerialen kan worden toegerekend. Bv. duidelijk verschil in kosten voor glas en voor kozijnen.