Subsidie Wijk aan Zet 2018

Heeft u een goed idee om uw wijk socialer of sterker te maken? Vraag dan de subsidie Wijk aan Zet aan!

Doel

Uw idee moet bijdragen aan het (blijvend) verbeteren van de 'sociale veerkracht' van uw buurt, wijk of dorp. Veerkracht betekent dat uw wijk zelf sneller en beter sociale problemen in de toekomst kan aanpakken. Als bewoner weet u waarschijnlijk het beste wat er nodig is om dit te bereiken!

Waarvoor kunt u de subsidie gebruiken?

U kunt de subsidie gebruiken om een nieuw initiatief in uw wijk te starten. Maar u kunt de subsidie ook aanvragen om uw huidige initiatief te verbeteren of uit te breiden. Zo lang het maar bijdraagt aan het verbinden, gelukkiger of zelfstandiger maken van de mensen in uw wijk. De gemeente vindt het belangrijk dat u hierin samenwerkt met andere bewoners of instellingen in de wijk. U moet deze samenwerking ook beschrijven in het aanvraagformulier.
 
De subsidie is niet bedoeld voor eenmalige, kleinschalige initiatieven zoals een buurtbarbecue. Hiervoor is de subsidie Verrijk je Wijk. Meer over de subsidie Verrijk je Wijk >

De subsidie Wijk aan Zet richt zich op het blijvend verbinden van bewoners en organisaties die in de wijk actief zijn.

Een paar regels

Dit zijn de regels die verbonden zijn aan de subsidie:

  • Als de dorps- of wijkraad niet de initiatiefnemer is, moet de raad uw voorstel ondersteunen of mee uit voeren.
  • Uw initiatief is voor alle bewoners van uw dorp, wijk of buurt toegankelijk.
  • Uw initiatief moet bijdragen aan de verbinding/samenwerking van de bewoners en instellingen in uw buurt, wijk of dorp.
  • De gemeente Tilburg wil graag van uw initiatief leren. Dus daarom vragen wij u om uw ervaringen en kennis met ons te delen. Mogelijk is uw initiatief een voorbeeld voor andere wijken!

Subsidie aanvragen

Beschrijf uw initiatief in het aanvraagformulier 'Wijk aan Zet 2018'. Probeer zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat u met het geld wilt doen en welk doel u wilt bereiken in uw wijk. Voeg ook een overzicht van de kosten mee die u gaat maken (begroting). Heeft u andere dingen dan geld nodig van de gemeente om uw initiatief te starten? Bijvoorbeeld een ander netwerk of bepaalde expertise? Neem dit dan ook op in het aanvraagformulier.

Download het aanvraagformulier Wijk aan Zet 2018 > (pdf,156KB)

Mail het ingevulde aanvraagformulier naar wijkaanzet@tilburg.nl

óf stuur het per post op naar:

Gemeente Tilburg
T.a.v. Wijk aan Zet
Postbus  90155
5000 LH Tilburg

Tot wanneer?

U kunt de subsidie aanvragen tot uiterlijk 15 oktober 2018. U krijgt dan uiterlijk 24 oktober een reactie van ons.

Vragen?

Heeft u vragen over deze subsidie? Stuur een mail naar wijkaanzet@tilburg.nl