Subsidieregeling Inruilen brom- en snorfiets met verbrandingsmotor

Vanaf 1 december 2022 kunt u een subsidie aanvragen voor het laten slopen van uw brom- of snorfiets mét verbrandingsmotor. Het is een proef van één jaar. Op deze pagina leest u alle voorwaarden en hoe u de subsidie kunt aanvragen. Wij adviseren u om eerst alles goed door te nemen, voordat u start met de aanvraag.

Het idee achter de subsidie

De gemeente Tilburg wil het aantal brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor in de stad verminderen. Hiermee willen wij bereiken:

 • afname van geluid- en geurhinder op het fietspad en voor omwonenden;
 • een schonere lucht op (in de buurt van) het fietspad;
 • verbetering van de verkeersveiligheid. Bij verkeersongevallen is namelijk het aandeel brom-/snorfietsers relatief hoog;
 • inwoners stimuleren om te fietsen en hiermee de gezondheid te bevorderen.

Wat houdt de regeling?

U kunt een subsidie van €300,00 aanvragen voor het laten slopen van uw brom- of snorfiets met een verbrandingsmotor. Dit dient u te laten doen bij een RDW-erkend bedrijf. Daarnaast gelden er bepaalde voorwaarden. De voorwaarden leest u in de volgende paragraaf. Bekijk de RDW-erkende bedrijven bij u in de buurt >

U kunt daarnaast een extra subsidie van maximaal €300,00 aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands fiets. Dit mag een gewone fiets zijn of een elektrische. Deze moet u wel kopen bij een bedrijf dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. U kunt de subsidie aanvragen, nadat u de fiets heeft aangeschaft. Dus niet ervóór. En let op: wilt u beide subsidies aanvragen? Dan dient u dat in één keer te doen.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Op deze pagina vindt u vanaf 1 december 2022 het digitale aanvraagformulier. Deze vindt u dan onder de ‘oranje' knop. Via het formulier kunt u de subsidie aanvragen voor de sloop van uw brom- of snorfiets. Wilt u ook subsidie voor de fiets die u ná de sloop heeft aangeschaft? Dan dient u dat in hetzelfde formulier regelen. U kunt niet nú de subsidie voor de sloop aanvragen en een paar weken later voor de aanschaf van de fiets. U moet dit één keer doen.

Zorg dat u de volgende documenten (digitaal) bij de hand heeft als u gaat starten met de aanvraag:

 • kentekenbewijs van de brommer;
 • demontagebewijs of een bewijs dat de brommer gesloopt gáát worden;
 • eventueel de factuur van de fiets die u heeft aangeschaft. 

U kunt de subsidie tot 1 december 2023 aanvragen en alleen via het digitale formulier. Maar let op, als de subsidiepot leeg is, dan kunt u geen aanvraag meer doen. Wij melden dit dan meteen op deze pagina.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 1. U bent inwoner van de gemeente Tilburg.
 2. U bent 16 jaar of ouder.
 3. U kunt via uw kentekenbewijs aantonen dat u op 1 oktober 2020 (of eerder) eigenaar bent van de brom- of snorfiets met verbrandingsmotor.
 4. De brom- of snorfiets is vóór 1 januari 2013 ingeschreven in het kentekenregister van de RDW. Bij uw aanvraag moet u het kentekenbewijs voegen.
 5. De sloop heeft ná 1 juli 2021 plaatsgevonden. Hiervoor moet u een demontagebewijs toevoegen aan uw aanvraag of een bewijs dat uw brommer gesloopt gáát worden. Op het bewijs staan: de kenmerken van de brom-of snorfiets, uw persoonsgegevens, het kenteken van de brom- of snorfiets, de naam van het RDW-erkende sloopbedrijf en de datum van de sloop. Bekijk welke sloopbedrijven bij u in de buurt zitten >
 6. Wilt u ook de subsidie voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands fiets aanvragen? Dan voegt u de factuur van de aangekochte fiets toe aan uw aanvraag. Hierop staan de gegevens van het bedrijf en de datum van aankoop. De leverancier moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 
 7. Is de fiets goedkoper dan €300,00? Dan is de hoogte van de subsidie gelijk aan de prijs van de fiets. Dus als uw fiets €250,00 heeft gekost, dan kunt maximaal €250,00 subsidie aanvragen.
 8. U kunt de subsidie maar één keer aanvragen. Dus heeft u bijvoorbeeld twee bromfietsen? Dan mag u maar voor één exemplaar de subsidie aanvragen.

Hoe gaat de beoordeling?

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die compleet zijn. Dus let daarop als u met de aanvraag aan de slag gaat. Alle aanvragen worden getoetst. Wij streven ernaar om binnen drie weken ná de aanvraag een besluit te nemen of u wel of niet in aanmerking komt voor de subsidie. Dit leest u in de beschikking die u van ons ontvangt. Vrijwel direct na het besluit wordt het geldbedrag naar u over gemaakt.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bram van Berkel (beleidsmedewerker afdeling Ruimte): 013-5429091 | bromfietseruit@tilburg.nl.