Subsidieregeling Inruilen brom- en snorfiets met verbrandingsmotor

Vanaf 1 december 2022 kon u een subsidie aanvragen voor het laten slopen van uw brom- of snorfiets mét verbrandingsmotor. U kunt de subsidie niet meer aanvragen, omdat het totaal beschikbare budget op is. Heeft u uw brom- of snorfiets laten slopen op 27 december 2022 of vóór deze datum? Dan komt u nog in aanmerking voor de subsidie. Uw aanvraag kunt u dan indienen via de mail. 

Het idee achter de subsidie

De gemeente Tilburg wil het aantal brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor in de stad verminderen. Hiermee willen wij bereiken:

 • afname van geluid- en geurhinder op het fietspad en voor omwonenden;
 • een schonere lucht op (in de buurt van) het fietspad;
 • verbetering van de verkeersveiligheid. Bij verkeersongevallen is namelijk het aandeel brom-/snorfietsers relatief hoog;
 • inwoners stimuleren om te fietsen en hiermee de gezondheid te bevorderen.

Wat houdt de regeling?

U kunt een subsidie van €300,00 aanvragen voor het laten slopen van uw brom- of snorfiets met een verbrandingsmotor. Dit dient u te laten doen bij een RDW-erkend bedrijf. Daarnaast gelden er bepaalde voorwaarden. De voorwaarden leest u in de volgende paragraaf. Bekijk de RDW-erkende bedrijven bij u in de buurt >

U kunt daarnaast een extra subsidie van maximaal €300,00 aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands fiets. Dit mag een gewone fiets zijn of een elektrische. Deze moet u wel kopen bij een bedrijf dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. U kunt de subsidie aanvragen, nadat u de fiets heeft aangeschaft. Dus niet ervóór. En let op: wilt u beide subsidies aanvragen? Dan dient u dat in één keer te doen.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. Het totaal beschikbare budget is namelijk op. Heeft u uw brom- of snorfiets laten slopen op 27 december 2022 of vóór deze datum? Dan kunt u de subsidie nog wel aanvragen. Stuur dan e-mail naar: bromfietseruit@tilburg.nl. Stuur het demontagebewijs en kentekenbewijs mee. Wij nemen uw aanvraag dan alsnog schriftelijk in behandeling. Geef in de e-mail ook aan of u ook in aanmerking wilt komen voor de subsidie voor een (elektrische) fiets. In dat geval moet u ook het aankoopbewijs van de fiets toevoegen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 1. U bent inwoner van de gemeente Tilburg.
 2. U bent 16 jaar of ouder.
 3. U kunt via uw kentekenbewijs aantonen dat u op 1 oktober 2020 (of eerder) eigenaar bent van de brom- of snorfiets met verbrandingsmotor.
 4. De brom- of snorfiets is vóór 1 januari 2013 ingeschreven in het kentekenregister van de RDW. Bij uw aanvraag moet u het kentekenbewijs voegen.
 5. De sloop heeft ná 1 juli 2021 plaatsgevonden. Hiervoor moet u een demontagebewijs toevoegen aan uw aanvraag of een bewijs dat uw brommer gesloopt gáát worden. Op het bewijs staan: de kenmerken van de brom-of snorfiets, uw persoonsgegevens, het kenteken van de brom- of snorfiets, de naam van het RDW-erkende sloopbedrijf en de datum van de sloop. Bekijk welke sloopbedrijven bij u in de buurt zitten >
 6. Wilt u ook de subsidie voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands fiets aanvragen? Dan voegt u de factuur van de aangekochte fiets toe aan uw aanvraag. Hierop staan de gegevens van het bedrijf en de datum van aankoop. De leverancier moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 
 7. Is de fiets goedkoper dan €300,00? Dan is de hoogte van de subsidie gelijk aan de prijs van de fiets. Dus als uw fiets €250,00 heeft gekost, dan kunt maximaal €250,00 subsidie aanvragen.
 8. U kunt de subsidie maar één keer aanvragen. Dus heeft u bijvoorbeeld twee bromfietsen? Dan mag u maar voor één exemplaar de subsidie aanvragen.

Hoe gaat de beoordeling?

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die compleet zijn. Dus let daarop als u met de aanvraag aan de slag gaat. Alle aanvragen worden getoetst. Wij streven ernaar om binnen drie weken ná de aanvraag een besluit te nemen of u wel of niet in aanmerking komt voor de subsidie. Dit leest u in de beschikking die u van ons ontvangt. Binnen 6 weken wordt vervolgens het geldbedrag naar u over gemaakt. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bram van Berkel (beleidsmedewerker afdeling Ruimte): 013-5429091 | bromfietseruit@tilburg.nl.