U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Talentontwikkeling in de sport

Talentontwikkeling in de sport

Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van talentontwikkeling in de sport door middel van Regionale Trainingscentra.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden bij het subsidieverzoek:

 • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van een Regionaal Trainingscentrum (RTC)
 • Activiteiten van het RTC dienen in Tilburg plaats te vinden
 • Het RTC moet gedragen worden door een of meerdere Tilburgse sportclubs met topsportambities en mogelijkheden bieden voor Tilburgse sporttalenten
 • De begroting dient reëel en sluitend te zijn en er moet een transparant dekkingsplan voorgelegd worden
 • De gemeentelijke subsidie dient ingezet te worden als cofinanciering. Dit betekent dat de aanvragende partij ook andere inkomensbronnen dient te hebben naast een eigen bijdrage van de deelnemers
 • Toekenning vindt plaats voor een periode van maximaal 4 jaar, met een maximale hoogte van
  € 25.000,- per jaar per aanvrager
 • De Regionale Trainingscentra dienen actief bij te dragen aan het ondersteunen van sportstimuleringsprogramma's van de gemeente Tilburg
 • Een door NOC*NSF erkende sportbond dient de projectplannen mee te ondersteunen
 • Samenwerking vindt plaats met onder andere de volgende partijen: lokale sportclubs, onderwijs, stichting TOT, nationale sportbond en eventueel Olympisch Netwerk Brabant
 • De aanvrager dient aan te tonen dat er voldoende talenten in het verzorgingsgebied bereid zijn deel te nemen aan het RTC
 • BVO's worden uitgesloten gezien het beperkte budget dat vanuit de gemeente beschikbaar is voor het faciliteren van RTC’s.

Subsidie aanvragen

Wij vragen u om een projectplan en een begroting in te vullen en op te sturen. De aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden bij:
Gemeente Tilburg, afdeling Sociaal
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Beschikbaar budget

Gelet op de besluitvorming in het verleden is het beschikbare budget voor 2018 (€ 71.450,-) volledig uitgeput.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal door een e-mail te sturen naar subsidies@tilburg.nl met vermelding van 'Talentontwikkeling in de sport' in het onderwerp.