U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / We Are Food

We Are Food

Brabant is voor 2018 uitgeroepen tot Europese regio van de gastronomie. Als Europese Regio van de Gastronomie ontwikkelt de provincie Brabant in samenwerking met regio Hart van Brabant voor 2018 een programma met verschillende initiatieven en festiviteiten. Dit heet 'We Are Food'. 'We Are Food' staat in het teken van beter eten dat duurzaam wordt geproduceerd.

Criteria en voorwaarden

Gemeente Tilburg draagt € 87.500,- bij aan 'We Are Food'. De bijdrage in Tilburg is gericht op een grotere bewustwording van inwoners omtrent het positieve effect van gezonde voeding.

 • de subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de doelstelling van 'We Are Food' ondersteunen, zoals:
  - bewustwording van gezonde voeding
  - bewustwording van een gezondere leefstijl
  - ervaring opdoen met gezonde voeding
  - vergroten toegankelijkheid van gezonde voeding, voor de inwoners van de gemeente Tilburg.
 • de initiatieven dienen in het jaar 2018 in Tilburg plaats te vinden
 • per aanvraag wordt maximaal € 35.000,- toegekend
 • het in de begroting opgenomen subsidiebudget van € 87.500,- geldt als subsidieplafond. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen

Subsidie aanvragen

Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

 • de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen
 • een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd
 • een begroting van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd

Indiendata: tot 1 oktober 2018 kan subsidie worden aangevraagd.

U kunt een ondertekende aanvraag (voorzien van een recent bankafschrift (pdf) waarop in ieder geval het banknummer en de begunstigde te zien zijn) onder vermelding van 'We Are food' sturen naar:

Gemeente Tilburg, afdeling Sociaal
Postadres:
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Of per e-mail aan subsidies@tilburg.nl onder vermelding van: subsidieaanvraag 'We Are food'.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal door een e-mail te sturen naar subsidies@tilburg.nl met vermelding van 'We are Food 2018' in de onderwerpregel.