Klimaatbestendig wonen

Het klimaat verandert. We merken het steeds vaker door langere periodes met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten vol lopen. Meer groen en minder tegels helpt.

Klimaatbestendige acties Heikant Zuid

Data voorbeeld

Hevige stortbuien, ondergelopen straten en langdurige periodes van hitte en droogte. Het zijn allemaal gevolgen van klimaatverandering. De gemeente werkt er hard aan om de stad aan te passen, zodat we hiervan minder hinder ondervinden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig.
 

Groot onderhoud in Heikant

In de openbare ruimte van de wijk Heikant-Zuid in Tilburg voert de gemeente groot onderhoud uit. Delen van de riolering, verhardingen en het openbaar groen worden vernieuwd. Gemeente Tilburg probeert hierbij zoveel als mogelijk rekening te houden met het veranderende klimaat. Zo houden we regenwater langer vast om de kans op wateroverlast en verdroging te verkleinen. Als het nodig is kan regenwater afstromen richting parken en het buitengebied, waar het minder overlast veroorzaakt dan in het stedelijk gebied. 
 

Uw hulp is nodig

Wist u dat bijna 40% van de ruimte in de stad van particulieren is? Dan weet u ook dat de gemeente niet in haar eentje de stad kan aanpassen aan het veranderende klimaat. Daar hebben we iedere inwoner voor nodig. Daarom starten we in uw buurt met een actie om samen de wijk te vergroenen en klaar te maken voor de toekomst. Terwijl de gemeente aan het werk is in de openbare ruimte kunt u zelf in uw eigen tuin aan de slag met de volgende acties:
 

Tegel eruit plant erin-actie

Wilt u uw steentje bijdragen, of liever gezegd omruilen, schrijf u dan in voor de ‘Tegel eruit, Plant erin’ actie. Na inschrijving kunt u tijdens de actiedag op zaterdag 10 april een vierkante meter tuintegels inwisselen voor gratis planten. Zo wordt uw tuin groener en daardoor aangenamer en minder heet in de zomer. 

En als u dan toch de tegels uit uw tuin heeft gehaald, kunt u ze direct registreren voor het NK Tegelwippen. Wip de tegels uit uw tuin, registreer ze op de website nk-tegelwippen.nl en zet er een mooie plant voor terug.
 

Regentonnen actie 

Op veel plekken loopt het regenwater nu nog het riool in. Wanneer u de regenpijp afkoppelt kan het regenwater opgeslagen worden in een regenton. Door het water op deze manier op te vangen kan het later gebruikt worden om bijvoorbeeld de planten water te geven. Hierdoor gebruiken we minder drinkwater tijdens droge perioden. Daarnaast is het belangrijk om regenwater zoveel mogelijk in de bodem te laten zakken waar de regen valt, vooral tegen uitdroging van de bodem. Met een regenton kunt u ervoor zorgen dat dit kostbare regenwater niet direct in het riool verdwijnt. We geven u daarom een kortingsbon van 25 euro. Die is tot 1 oktober 2021 in te leveren bij tuincentra GroenRijk Tilburg en Natuurlijk Tilburg in Tilburg Noord.

Om deze actie nog geslaagder te maken, laat u het overtollige water uit de regenton in de tuin lopen, in plaats van in het riool. Zo komt het ten goede aan de bodem en gaat het verdroging tegen. 

Actievoorwaarden 

  • - Bij aanmelding voor de actie krijgt u een kortingscode via de mail. Op vertoon van de mail met de code (geprint of digitaal) krijgt u 25 euro korting op een regenton bij tuincentrum Natuurlijk Tilburg (Rugdijk 2, 5011 XA Tilburg) of Groenrijk Tilburg (Stokhasseltlaan 39, 5049 TB Tilburg).  
  • - De actie loopt van 1 april tot 1 oktober 2021. Kortingscodes vervallen na 1 oktober.
  • - De korting is alleen geldig op regentonnen.
  • - Per ton kan één kortingscode ingeleverd worden.
  • - De kortingscode is niet inwisselbaar voor geld.
  • - Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen.
  • - Het is niet toegestaan kortingscodes op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De codes worden verstrekt zolang de voorraad strekt.
 

Tuin Klimaatcoach – afkoppelen regenwater in de tuin

Wilt u nog een stap verder gaan dan de ‘Tegel eruit, plant erin’ en de regenton? Dan is de Tuin Klimaatcoach iets voor u. Hij scant de tuin op mogelijkheden voor het afkoppelen van regenpijpen in de tuin; hoe kunt u een regenpijp loskoppelen van de riolering en laten afstromen in de tuin? Hij geeft advies over het inpassen en de technische uitwerking van de waterafvoer en wateropvang. De Tuin Klimaatcoach bekijkt hiervoor een breed scala aan mogelijkheden, een deel daarvan is terug te vinden op de website huisjeboompjebeter.nl. Het aantal coaching trajecten is beperkt dus schrijf u snel in.
 

Algemene informatie

Deze acties in Heikant Zuid zijn opgezet door gemeente Tilburg in samenwerking met Orbis. De actiedag van ‘Tegel eruit, plant erin’ is op zaterdag 10 april. De regenton- en Tuin Klimaatcoach-acties lopen gedurende de werkzaamheden in de wijk of tot het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Orbis voert de acties uit voor de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail: klimaatbestendig@tilburg.nl.

 

Aanmeldformulier

Aan welke actie wilt u deelnemen?

Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwijl stenen juist extra opwarmen. Door meer groen kan regenwater beter wegstromen en opgevangen worden voor de droge periodes. De gemeente werkt eraan om de stad hierop aan te passen door het aanleggen van blauwe aders, een grootschalige wateropvang in Pauwels en door de (binnen)stad te vergroenen. En dat is nodig: Tilburg is de warmste stad van West-Europa.

Om onze stad aan te passen, werkt de gemeente samen met inwoners. Zo’n 40% van onze stad is van onze inwoners. Dat zijn voor- en achtertuinen van mensen. Deze zijn voor een groot deel versteend. Iedere groene stap die een inwoner zet, helpt! Zo werken we samen aan een stad die ook in de toekomst prettig en veilig is om te leven. 

Op de website van Huisje Boompje Beter vindt u inspiratie en tips om uw woonomgeving klimaatbestendiger te maken.

Aanpak van de gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een uitvoeringsagenda gemaakt: Koel Tilburg. In deze agenda staan de ambities van de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie en wordt beschreven hoe de gemeente het aanpakt om de stad klimaatbestendig te maken.

Ga naar de uitvoeringsagenda in het bestuurs informatie systeem.

Samen met de stad

In Tilburg is een samenwerking ontstaan tussen vele partijen die samen de schouders onder een klimaatbestendige stad willen zetten. Zij committeren zich aan negen zogeheten stapstenen. Mario Jacobs, wethouder klimaatadaptatie: “Het doet mij veel plezier en vervult me met trots dat zoveel partijen en organisaties die gevestigd zijn, of werken in Tilburg, de negen stapstenen om te komen tot een meer klimaatbestendige gemeente ondersteunen. Klimaatadaptatie is naast een technische opgave, voor mij vooral ook een maatschappelijke opgave en mensenwerk. Alleen door verbinding te leggen en samen te werken kunnen we deze uitdaging aan. 

In het stapstenendocument laat iedere partij zien wat klimaatadaptatie voor hen betekent en hoe ze zich inzetten. Het is overduidelijk zichtbaar dat we ons met elkaar verantwoordelijk en betrokken voelen. De energie en het enthousiasme spat van de bladzijden af. Met elkaar zorgen we dat we de energie vasthouden en dat de beweging die in gang is gezet steeds groter wordt. Samen zoeken we naar oplossingen en naar meer projecten om gezamenlijk op te pakken. 

Ondernemers en initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten bij deze samenwerking. Hoe groter de beweging in Tilburg wordt, hoe mooier het wordt. Voor meer informatie kunt u mailen naar klimaatbestendig@tilburg.nl

Subsidies voor klimaatbestendige maatregelen

De gemeente heeft verschillende subsidies voor klimaatbestendige maatregelen die inwoners kunnen nemen in hun eigen woonomgeving.

Doe mee met NK Tegelwippen

Doe mee met NK Tegelwippen

Tilburg doet mee aan het NK Tegelwippen en gaat de strijd aan met Breda. In welke stad worden door de inwoners de meeste tegels uit voor- en achtertuinen gewipt en vervangen door groen? Die strijd gaan we natuurlijk aan! Met het NK Tegelwippen maken we Nederland samen een stukje groener. Dit doen we door tegels te vervangen voor planten. Natuurlijk is het vooral goed voor het klimaat als we zoveel mogelijk stenen vervangen door groen. Uiteraard willen we ook gewoon winnen van Breda. Doet u mee? Wip dan zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en zet er een mooie plant voor terug. Vergeet niet op www.nk-tegelwippen.nl door te geven hoeveel tegels u heeft gewipt. Dit kan van 30 maart tot 30 september 2021.