Investering van 130 miljoen in MKB Midden- en West-Brabant

15 juli 2019

De regio Midden- en West-Brabant krijgt 10 miljoen van het Rijk voor de regiodeal Makes and Moves: 17 projecten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) gericht op verantwoorde productie en distributie.

Met de 10 miljoen van het Rijk komt de investering in de regiodeal op een bedrag van 130 miljoen euro. De deal geldt voor de MKB-sectoren: maakindustrie en de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en de overheid werken samen in de regiodeal aan zeventien innovatieprojecten gericht op duurzame productie en distributie. De arbeidsmarkt krijgt bijzondere aandacht in de projecten. Met de 10 miljoen van het Rijk kan de regio beginnen met het uitwerken van de ideeën.

Werkgelegenheid

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Midden- en West Brabant uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. Midden- en West- Brabant heeft een grote logistieke sector en maakindustrie. Belangrijk onderdeel van de deal is de werkgelegenheid. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen in het MKB door ze op te leiden of door ze bij te scholen. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek en maakindustrie.

Met de 10 miljoen euro van het kabinet en de 120 miljoen euro vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden, gaat de regio de zeventien innovatieprojecten versneld uitvoeren. Voorbeelden van projecten zijn Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI). Hierbij wordt gekeken naar minder gereden km's over de weg met zo min mogelijk halflege vrachtwagens. Het project ‘MakerSpace’ wordt een regionaal centrum in Tilburg voor doorontwikkeling van circulaire producten/ innovaties. Daarnaast wordt het een werk- en ontmoetingsplaats voor contact tussen bedrijven die zich hiermee bezig houden. Het eerste beoogde resultaat van dit project zijn showcases voor textielrecycling.

Economische kracht

Theo Weterings, voorzitter Hart van Brabant / Midpoint Brabant en burgemeester van Tilburg: "Samenwerken. Daarin blinken we uit in deze regio. In Mid-West richt de samenwerking zich op de economische kracht die we als regio hebben. Wij hebben een belangrijke en centrale positie in het logistieke netwerk in Europa: een te koesteren plek tussen Rotterdam en Antwerpen. Onze economische kracht laat zich het best zien op drie terreinen: de maakindustrie met veel banen voor onze inwoners, de innovatieve bedrijvigheid zoals al te zien is in de Tilburgse Spoorzone en de voorsprong die we hebben als onderdeel van de kennis-as van Brabant. Kennis, informatie, innovatie: dat maakt ons sterk."

Meer informatie op de websites: rewin.nl/regiodeal, midpointbrabant.nl/regiodeal/ en op rijksoverheid.nl.

Informatie over de 17 projecten uit de regiodeal staat op de factsheet.