10 miljoen van Rijk voor vernieuwing industrie en logistiek

16 november 2018

Het Rijk investeert flink mee in vernieuwingsprojecten in de maakindustrie en logistiek in Midden- en West-Brabant. Het gaat om projecten die zich met name richten op ondersteuning van bedrijven in het MKB.

Het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de samenwerkende gemeenten van Midden- en West-Brabant hebben deze zomer een voorstel aan het Rijk gedaan voor intensievere samenwerking. Dat deden ze met steun van de provincie onder de noemer 'Makes and moves'. Het Rijk heeft op 16 november financiële steun toegezegd van 10 miljoen euro. Regio Midwest-Brabant willen in 2040 koploper zijn in verantwoorde productie en distributie.
 
Regiovoorzitter West-Brabant, Paul Depla: “Wij zijn blij met de erkenning van de innovatieve agenda van regio Mid-West en de financiële steun van het Rijk.” Regiovoorzitter Midden-Brabant Theo Weterings vult aan: “Dit is een belangrijke impuls voor de samenwerking tussen de twee regio’s en een duurzaam partnerschap met het Rijk.”

Slimmer en duurzamer

De samenwerkingsprojecten tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden zijn er op gericht om de economie van Midden- en West-Brabant slimmer en duurzamer te maken. De 19 vernieuwingsprojecten uit het regiobod richten zich met name op ondersteuning van bedrijven in het MKB. Projecten krijgen vanuit de regiodeal ondersteuning bij het maken van de goede keuzes voor de toepassing van (nieuwe) materialen en productiemethoden plus de inzet van technologieën (zoals robots) en data.

Bijdragen aan BV Nederland

Uit onderzoek blijkt dat Midden- en West-Brabant samen op de vierde plek staan als het gaat om de bijdrage aan de economie van Nederland; en zelfs op de tweede plek als het gaat om de bijdrage aan de (maak)industrie. Ook zijn Midden- en West-Brabant al jaren de belangrijkste logistieke hotspot van Nederland. Om die bijdragen aan de BV Nederland te kunnen blijven leveren, zijn blijvende investeringen en innovaties noodzakelijk.