14,6 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

04 februari 2021
een meisje is bezig met pottenbakken

De komende 4 jaar komt er in totaal 14,6 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een rijksbijdrage van 7,3 miljoen toegekend en de provincie en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag.

De bijdrage geldt voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De provincie en de gemeenten willen dit inzetten op professionalisering, kansengelijkheid en de verankering van het cultuuronderwijs op scholen.

Gemeenschappelijke aanvraag

In oktober 2020 dienden 7 cultuurinstellingen een uniek plan in om Brabantse leerlingen een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden. Het ingediende plan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is voor Tilburg ontwikkeld door CiST. Dat deden zij samen met Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, Huis73 in ’s Hertogenbosch, Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant. De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.

Brabant is de eerste provincie in Nederland die zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde. Provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die Brabant in staat stelt de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Doordat bijna alle Brabantse gemeenten meedoen, hebben vrijwel alle Brabantse leerlingen toegang tot cultuuronderwijs. 

Ambitieuze plannen

Nu de 7 cultuurinstellingen de beschikking in handen hebben, kan gestart worden met het uitvoeren van de ambitieuze plannen. Denk daarbij aan het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod, het doorontwikkelen van de trajecten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast, waarmee Brabantse scholen tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen. Daarnaast staan de samenwerkingspartners voor de uitdaging om scholen die nog niet deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over de streep te trekken.