150 lege stoelen

23 september 2019

De expositie ‘De lege stoel’ is zaterdag 28 september 2019 te zien op het Pieter Vreedeplein. 150 stoelen symboliseren de dodelijke verkeersslachtoffers van 2018 in Brabant. Hiermee wil de provincie aandacht vragen voor veilig verkeer.

Brabantse gemeenten, politie, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie en de provincie Noord-Brabant streven samen met partners als Veilig verkeer Nederland en Interpolis naar nul verkeersslachtoffers in onze provincie. Om dat te realiseren investeren ze in de infrastructuur, maar werken óók aan het verminderen van onveilig verkeersgedrag. Het streven is dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is nodig, omdat 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag: niet opletten, afgeleid worden of te hard rijden.

Meer maatregelen in Tilburg

De gemeente Tilburg investeert de komende jaren extra in maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen. De Tilburgse Verkeersveiligheidsagenda, met hierin de maatregelen, is vorige week vastgesteld door het college. "Het gaat om maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie, handhaving en gedrag. We richten ons op de veiligheid in het verkeer voor jonge kinderen, door te helpen met het aanleren van goed gedrag in het verkeer en door de schoolroutes veilig te maken", aldus Mario Jacobs (wethouder Mobiliteit). "We handhaven op automobilisten die zich niet aan de regels houden en werken ook aan de bewustwording voor hen. We hebben speciale aandacht voor de fietser en richten ons op jong volwassenen op de brom- en snorfiets en in de auto en op ouderen die zich te voet of op de scootmobiel door het verkeer begeven."

Bekijk de verkeersveiligheidsagenda via de besluitenlijst (agendapunt 22)