25.000 nieuwe woningen

01 oktober 2021
De bouw van een woontoren

In de update Stedelijke ontwikkelingsstrategie Wonen 2021 staat o.a. dat er 25.000 nieuwe woningen nodig zijn in de gemeente Tilburg tot 2040. In de update staat ook waar de gemeente wil bouwen en hoe ze dat willen laten doen.

Het gaat om bijstelling van het huidige beleid. In de nieuwe plannen is ook aandacht voor voldoende groen, sport- en spelruimte, maar ook voor thema’s als parkeren en verkeer. Het college stelt aan de raad voor om de vorige plannen bij te stellen. Het college wil prioriteit geven aan de gebiedsontwikkelingen Piushaven, binnenstad, Spoorzone, Kenniskwartier, Stappegoor en de dorpen. Ook de verdichtingsstudie voor Tilburg-Noord krijgt een vervolg. En voor de Kanaalzone worden de kansen verkend om te voorzien in woon-werkmilieus van de toekomst. Het versterken van groen in de stad en een goede verbinding van de stadsrand met de regionale parken in de omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Rond de treinstations en in de binnenstad komen de meeste woningen. Hier gaat het vooral om hoogbouw. In de dorpen komen veelal woningen met tuinen of lage appartementsgebouwen.

Bijstellen beleid

Aanleiding voor het bijstellen van het woningbouwbeleid zijn nieuwe provinciale cijfers die een snellere groei van de bevolking voorspellen. Om het tekort aan woningen onder de groeiende Tilburgse bevolking op te vangen zijn meer woningen nodig. In de periode tot 2040 komen er in totaal ongeveer 36.000 nieuwe inwoners bij en zijn er uiteindelijk 25.000 nieuwe woningen nodig in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. Een forse opgave en een kans om verder te bouwen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. Hiervoor staat de gemeente samen met de corporaties en ontwikkelaars aan de lat. Om deze opgave te halen, stelt de gemeente de bouwdoelstellingen bij van ten minste 950 naar gemiddeld ten minste 1500 woningen per jaar.

Kwantiteit en kwaliteit

Wethouder Van der Pol (Ruimtelijke Ordening): “Het gaat natuurlijk niet alleen om het bouwen van voldoende woningen. We stellen als gemeente ook kwalitatieve eisen. We vinden het belangrijk dat projecten een bijdrage leveren aan onze ambities en van meerwaarde zijn voor de stad. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van een inclusieve, duurzame en vitale stad. Door te voorzien in voldoende groen en andere voorzieningen, zoals scholen en parken, worden de bestaande wijken verder versterkt. “

Betaalbaar en divers wonen

De gemeente formuleert in het nieuwe beleid ook regels waardoor er ook voldoende betaalbare huur- en koopwoningen komen. Bij nieuwe projecten met meer dan 50 woningen moet ten minste 20% van de woningen sociale huur zijn en 10% middenhuur. Op Stappegoor is zelfs 50% van de woningen sociale huur en koop. Nieuwe plannen moeten ook genoeg diversiteit bieden, zodat er een gevarieerd aanbod ontstaat voor alle doelgroepen (starters, gezinnen en met name voor ouderen). Verder moeten nieuwe plannen aansluiten bij het karakter en de potentie van de wijk.

Na vaststelling gaat de gemeente opnieuw met partners en inwoners in gesprek. De update van de Stedelijke ontwikkelstrategie Wonen 2021 en de gebiedsprofielen staan op de pagina Toekomst van Tilburg op deze site.