271 kunstenaars krijgen geld uit het Makersfonds PLUS

25 januari 2022

Het Makersfonds PLUS is opgezet om kunstenaars te helpen die in de problemen komen en kwamen door corona. Met het fonds zijn afgelopen jaar 271 Tilburgse makers geholpen. Er is 1,25 miljoen euro uitgekeerd.

Een muurschildering met boeken er op

Gemiddeld ontvingen de kunstenaars een subsidie van 4.613 euro. Onlangs werd het laatste bedrag uit het fonds toegekend. Het bedrag uit het Makersfonds PLUS is op. De gemeente heeft besloten soepel om te gaan met de prestatieafspraken bij subsidies in verband met de corona-beperkingen.

Hand uitgestoken

Wethouder voor Cultuur Marcelle Hendrickx: “Door de coronamaatregelen wordt de culturele sector hard getroffen. Dat geldt voor makers en hun ondersteuning. De arbeidsmarktpositie van kunstenaars was ook voor corona al onderwerp van gesprek, maar is dat nu helemaal. Vanuit de gemeente hebben we de hand uitgestoken om Tilburgse makers te ondersteunen, maar we verwachten ook dat het Rijk onderkent dat deze kwetsbare sector onze hulp verdient.” 

Makersfonds Plus

De afgelopen maanden heeft het overgrote deel van de Tilburgse makers gebruik gemaakt van het Makersfonds. Deze week is de laatste toekenning verstuurd en is de subsidie volledig besteed. Het volledige subsidiebedrag van 1,25 miljoen is besteed aan ‘onze’ makers. Het maximumbedrag per maker was 7.500 euro. Het ‘plafond’ van het Makersfonds PLUS werd in de zomer van 2021 verhoogd van 750.000 euro naar 1,25 miljoen euro.

Waarvoor konden makers steun aanvragen?

Het Makersfonds PLUS biedt voor makers de mogelijkheid om steun aan te vragen voor onderzoek, voorbereiding, materiaal en/of een bijdrage in de kosten van de werkruimte, het atelier, oefenruimte, opslag en andere aan de uitvoering van de beroepspraktijk verbonden kosten. Ook kon er een tegemoetkoming worden gevraagd voor extra kosten die door corona zijn en worden gemaakt. Op deze manier konden makers kunst blijven produceren. Het Makersfonds PLUS staat los van andere subsidies die de gemeente uitkeert aan de cultuursector. 

Coulance bij prestatie-afspraken

In aanvulling op de steunfondsen heeft het college besloten om soepel om te gaan met prestatie-afspraken die gemaakt zijn met podia, musea en andere culturele instellingen en initiatieven. Normaal gesproken worden gemeentelijke bijdragen op het eind van het jaar verrekend op basis van deze afspraken. Dat kan betekenen dat een deel van de gemeentelijke bijdrage moet worden terugbetaald. Omdat er door de coronacrisis sprake is van overmacht is besloten om dat over het jaar 2021 niet te doen.

Marcelle Hendrickx: “Tilburg is niet alleen een #stadvanmakers maar ook een #stadvoormakers. Corona heeft laten zien hoe belangrijk kunst en cultuur voor ons is. Met onze steun zorgen we ervoor dat makers  door kunnen werken. En zorgen we ervoor dat de Tilburgers na de coronacrisis weer volop kunnen genieten van kunst en cultuur. Want zonder makers geen cultuur.”