3 aanbieders van deelscooters- en fietsen

08 juni 2022

In de gemeente Tilburg zijn vanaf 1 september 2022 3 partijen die elektrische deelscooters en deelfietsen mogen aanbieden die op de openbare weg staan. Dat zijn GO Sharing, Felyx en Ridedott.

Een vrouw met een deelfiets van Go Sharing

(Foto: Go Sharing)

Om te voorkomen dat er te veel aanbieders in de gemeente komen is er een beperkt aantal vergunningen. 5 geïnteresseerden hebben een vergunningaanvraag ingediend. Een notaris heeft via loting de 3 partijen bepaald. Go Sharing mag zowel deelscooters- als fietsen aanbieden. Felyx biedt deelscooters aan en Ridedott deelfietsen.

Meer aanbod van deelmobiliteit

De gemeente Tilburg stimuleert het gebruik van deelmobiliteit. Rik Grashoff, wethouder slimme en duurzame mobiliteit: “Als we auto’s, scooters en fietsen met elkaar delen, hebben we samen minder voertuigen nodig. Als er minder voertuigen rijden en geparkeerd staan, zorgt dat voor meer ruimte in de stad. Dat verbetert de bereikbaarheid en zorgt voor meer ruimte om te vergroenen en elkaar te ontmoeten.” De gemeente gaat zich de komende jaren samen met partners inzetten om ervoor te zorgen dat er in Tilburg een hoogwaardig en betaalbaar aanbod komt van deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. “We zorgen samen voor kwalitatief goede voertuigen, voldoende aanbod en een goede spreiding zodat er altijd een voertuig op loopafstand beschikbaar is”,  aldus Rik Grashoff.

Overlast aanpakken

Overlast van gestalde deelvoertuigen is een grote ergernis bij bewoners. In 2021 kwamen er meer dan 1.000 klachten over de deelscooters. Daarom heeft het college een vergunningstelsel voor deelscooters- en fietsen vastgesteld. Met dit vergunningstelsel kan de gemeente samen met de aanbieders actiever sturen op het beter benutten van de openbare ruimte en op een betere dienstverlening. Partijen moeten aan verschillende voorwaarden en voorschriften voldoen. Zo zijn er afspraken over het verplaatsen van hinderlijk gestalde voertuigen en volgen evaluaties om te kijken wat er goed gaat en beter kan. De gemeente is ook bezig met het selecteren van plekken om deelvoertuigen te kunnen parkeren (zogenoemde dropzones).