31 Koninklijke onderscheidingen in Tilburg

24 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 april de inwoners gebeld die dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanwege het coronavirus konden de lintjes niet live opgespeld worden. De onderscheidingen worden later dit jaar uitgereikt.

Dit jaar ontvangen 30 inwoners uit Tilburg een koninklijke onderscheiding. Ook is er een koninklijke onderscheiding voor een inwoner uit Poppel vanwege  zijn verdiensten voor Tilburg. 25 zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 6 inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 23 mannen en 8 vrouwen kregen vandaag een onderscheiding.

In de PDF bij dit bericht staan de foto's van de decorandi en een overzicht van het vrijwilligerswerk dat ze hebben gedaan.

Alex Beekmans (65) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Beekmans spant zich al 45 jaar in voor de Tilburgse zwemvereniging TRB-RES. Sinds 1975 is hij hier instructeur en afdelingsmanager. In juni 2020 neemt hij afscheid van de zwemvereniging. Daarnaast is hij vrijwilliger voor technische aangelegenheden bij het college van Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente in Tilburg.

Rien van der Bruggen (58) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1989 is dhr Van der Bruggen bestuurslid van de Vereniging Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) in Berkel-Enschot en als vrijwilliger betrokken bij diverse evenementen, zoals Trekkertrek Evenement, waar hij sinds 2005 ook wedstrijdleider is. Daarnaast is hij sinds 1997 bestuurslid van Stichting de Wielbraek en organisator van Kraanpop in Berkel-Enschot.

John Clemminck (70) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al tientallen jaren zet dhr Clemminck zich op bijzondere wijze vrijwillig in voor zijn leefomgeving en het verbeteren ervan. Hij zat tot 1997 10 jaar lang in de medezeggenschapsraad van een basisschool en was 8 jaar lang jeugdtrainer bij voetbalclub Ons Vios. Ook bij het voortgezet onderwijs zette hij zich in voor de medezeggenschapsraad bij het Koning Willem II college. Sinds 1990 is hij lid van bewonerscommissie Korvelseweg en sinds 2009 is hij voorzitter van wijkraad Zuiderkwartier.

Bart van Doveren (72) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zorg loopt als een rode draad door het levensverhaal van dhr Van Doveren. Vanaf 1997 is de heer Van Doveren penningmeester bij Prisma Vrienden en sinds 2010 is hij voorzitter van Ouderen van Assisië. Daarnaast is hij sinds 2014 voorzitter van Lokale Cliëntenraad (LCR) van zorglocatie De Eikelaar in Udenhout.

Ron van Gestel (56) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Van Gestel is al 50 jaar actief bij IJshockeyclub Tilburg Trappers. Sinds 2011 vervult hij de taak van voorzitter. Daarnaast is hij vanaf 2003 actief in de sponsorcommissie van het Festival van het Levenslied. Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van Stichting Hap Stap Festival en tussen 2003 en 2009 zat hij in het bestuur van Carnavalsstichting Tilburg.

Michiel Haans (58) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Haans zet zich al ruim dertig jaar op diverse manieren in als bestuurslid van de scouting
Stichting Pastoor Vroomans Groep (PVG). Sinds 1988 is hij bestuurslid. Ook voor de Scoutingregio Hart van Brabant heeft de heer Haans zich zes jaar lang belangeloos als afgevaardigd bestuurslid ingezet.

Tiny van Kempen (62) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Van Kempen zet zich al ruim 45 jaar in als vrijwilliger in diverse lokale besturen. Zo is hij sinds 2019 penningmeester en bestuurslid van de Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel. Sinds 2001 is hij penningmeester en bestuurslid van Stichting De Vosselaar.
Albert van Keulen (59) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr Van Keulen is sinds 1977 secretaris van de Kerststalcommissie en zorgt voor het onderhoud van de kerststal in Udenhout. Vanaf 1978 is hij betrokken bij de dorpskalender en sinds 1988 neemt hij deel aan de commissie voor het vaststellen van de inhoud van de jaarlijkse deze kalender.

Ingrid de Koning-Verest (70) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als apotheker heeft Ingrid de Koning (70) uit Tilburg tijdens haar werkzame leven zich ingespannen om de overlegstructuren en farmaceutische patiëntenzorg te optimaliseren. Zij is mede initiatiefnemer en grondlegger van het gezondheidscentrum in de wijk de Blaak. Na haar pensionering in 2010 zette zij zich als vrijwilliger in voor verschillende instanties: Hospice De Sporen, het NAHuis (hersenletsel), Amarant (‘t Hooge Veer). Daarnaast was en is zij actief betrokken bij tal van andere initiatieven zoals o.a. de Nierstichting, AED Tilburg, Koninklijke Liedertafel Souvenir des Montagnards. Bescheiden, hands on mentaliteit, vriendelijk, betrokken en dienstbaar helpt ze ook nog tal van oudere, eenzame mensen in haar omgeving.

Marieke Kooijmans-Verschuren (65) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2000 is mevrouw Kooijmans actief als vrijwilliger bij orkest Con Gaudi, een orkest met ongeveer 18 mensen met een verstandelijke beperking. Bij verzorgingshuis De Heikant is zij 20 jaar vrijwilliger en bij zorglocatie Padua 14 jaar.

Ad van Laarhoven (84) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Van Laarhoven is sinds 2000 vrijwilliger bij Volksdansgroep Mie Katoen. Daarnaast is hij 17 jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid en was hij een periode interim-voorzitter voor de KBO Reeshof.

Willie van Lier-Brants (74) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Lier is sinds 2001 wekelijks intensief mantelzorger voor een familielid. Tot vorig jaar is zij 28 jaar vrijwillig actief geweest voor de Zonnebloem al organisator van activiteiten/intakegesprekken en bezoekjes.

Jaap van Loon (69) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Van Loon is 19 jaar bestuurslid en voorzitter geweest van SKOTZO; Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost. Onder de stichting ressorteren vijf basisscholen met in totaal 120 medewerkers en 1200 leerlingen. De heer Van Loon is daarnaast op diverse terreinen vrijwillig actief.

Jan van Nieuwburg (80) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Van Nieuwburg is sinds 2004 vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. In het verleden was hij 12 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes XXIII in Berkel-Enschot en was hij 8 jaar lang vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem.

Dimphy van Nieuwburg-de Jong (75) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1993 is mevrouw Van Nieuwburg-de Jong vrijwilliger bij Vereniging De Zonnebloem, afdeling Berkel-Enschot. In het verleden was zij 16 jaar vrijwilliger bij Parochie Heilige Paus Johannes XXIII in Berkel-Enschot en 8 jaar lang vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Mevrouw Van Nieuwburg-de Jong is de echtgenote van de heer J.A.M. van Nieuwburg, die eveneens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kees Oerlemans (71) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Oerlemans is al sinds 1979 verbonden aan Judo Klub Tilburg. Buiten dat hij zelf als lid heeft getraind bij deze club, is hij sinds 1989 ook actief als vrijwilliger. Zo was hij jarenlang trainer en coach. De heer Oerlemans heeft de wedstrijdtraining mee opgezet, de WCG(wedstrijd commissie groep) mee opgericht en en heeft jarenlang lesgegeven (recreatief en wedstrijdtraining).

Ton Oostelbos (69) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1979 is dhr Oostelbos lid van de jeugdcommissie en het hoofdbestuur van FC Tilburg, voorheen TSV Longa. Van 1980 tot 2015 was hij secretaris en sinds de fusie in 2015 ledenadministrateur en gastheer/secretaris van Wandelvoetbal voor senioren.

Henk Peters (74) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Peters is sinds 2004 vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Daarnaast is hij sinds 2004 lid van het comité Boerenbruiloft in Udenhout en sinds 2007 vrijwilliger bij IVN Natuureducatie. De afgelopen 8 jaar is hij actief als vrijwilliger bij de cultuuradviescommissie van de Dorpsraad Udenhout.

Tom Ribbens (56) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Ribbens (Nederlandse nationaliteit) is van oorsprong maatschappelijk werker. Sinds 1998 is hij zelfstandig ondernemer en (mede-)eigenaar van de Stichting Met hart en ziel (sinds  1998), het WerkWaardig arbeidstraject (sinds 2002), het Project Natuurlijk Werken (sinds 2005), de Pleisterplaats ‘Pluk&Plenty’ (sinds 2012) en de Praktijk Mens&Groei (sinds 2013).

Jan van Rijswijk (75) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1992 tot 2018 was dhr Van Rijswijk penningmeester en commissielid van Tennisclub De Rauwbraken in Berkel-Enschot. Tot 2019 was hij 9 jaar lang penningmeester en commissielid van de Stichting Dorpsraad Berkel-Enschot. Hij was contactpersoon en wijkhoofd van de afdeling Tilburg KWF Kankerbestrijding van 2011 tot 2019 en had hier als taak de algehele coördinatie van de collecte voor KWF in Berkel-Enschot.

Christ Schuurmans (62) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1999 maakt dhr Schuurmans deel uit van Carnavalsvereniging De Görkese Turken. Hij zit in de bouwploeg en is fotograaf. Sinds 2014 is hij voorzitter van Back to the Seventies. Deze club organiseert een aantal keer per jaar voor zo’n 150 Tilburgers een bijeenkomst waarbij wordt stilgestaan bij de muziek van de jaren ‘70.

Ad Smits (60) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Smits is sinds 1974 actief als vrijwillig presentator bij meerdere omroepen, zoals Omroep Baarle en de Ziekenomroep. Daarnaast is hij sinds 2017 vrijwilliger bij Stichting Maaltijdenexpres Brabant, die zich ten doel stelt: het bezorgen van maaltijden en daaraan gekoppelde diensten aan personen die door omstandigheden niet in staat moeten zijn maaltijden zelf te bereiden.

Willem Spann (86) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Spann is al sinds 1960 verbonden aan sportclub Millingen (gemeente Berg en Dal). Hij is mede-oprichter en was redactielid van het Millings Jaarboek. Daarnaast is hij sinds 1970 oprichter, voorzitter en redacteur van Heemkundekring De Duffelt. In het verleden was hij lid van de kerngroep burgerplatform Millingen en auteur van ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen’.

Jo Verhoeven-van Riel (78) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Verhoeven is sinds 1981 mantelzorger voor enkele familieleden. Sinds 1988 is zij overblijfmoeder bij basisschool De Wichelroede in Udenhout en sinds 1996 is zij schoonmaakster bij de parochie Johannes XXIII. De afgelopen 12 jaar is zij vrijwillig begeleider van beginnend dementerenden bij Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve in Biezenmortel.

Piet Vromans (71) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1970 is dhr Vromans coördinator bij de carnavalsvereniging en het blaasorkest De Bullekus. De carnavalsvereniging heeft inmiddels haar activiteiten beëindigd, maar het blaasorkest bestaat nog steeds.Sinds 1990 is hij lid van diverse commissies van de Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot.

Ad Waijers (72) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr Waijers is sinds 2002 betrokken bij de Stichting Elimu Mount Elgon. Hij richtte deze stichting op samen met zijn echtgenote, mevrouw Waijers-Diepenhorst, die eveneens een koninklijke onderscheiding ontvangt. De stichting biedt financiële en materiële steun aan projecten die een relatie hebben met onderwijs en beroepsopleidingen in de regio Chepchoina in Kenia.

Ankie Waijers-Diepenhorst (69) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Waijers is net als haar echtgenoot, de heer A.A.A. Waijers, al 18 jaar betrokken bij de Stichting Elimu Mount Elgon. Zij vervult de rol van voorzitter. Sinds 2002 is zij trainer van echografisten in een ziekenhuis in Chepchoina in Kenya. Daarnaast is zij taalcoach sinds 2017 bij Stichting Broodje Aap en Linke Soep.

Anne Warwick (63) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Warwick is sinds 1983 lid van de American Women’s Club in Den Haag (AWC). Drie jaar lang was zij hier ook bestuursvoorzitter. Deze club organiseert wereldwijde evenementen om geld in te zamelen voor goede doelen. Mevrouw Warwick organiseert regelmatig diverse evenementen op vrijwillige basis.

Bea Westplat-Boelen (81) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Westplat is sinds 1989 vrijwilliger bij het gezamenlijk koken op dagopvang Kumpulan bij woonzorgcentrum Zonnehof. Dit is een dagopvang voor Indonesische en Molukse ouderen uit Tilburg. Wekelijks wordt er samen met bewoners/bezoekers een maaltijd bereid, waarvoor mevrouw Westplat ook alle voorbereidingen doet.

Ben van de Wouw (63) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1973 is de heer Van de Wouw vrijwillig actief bij de Stichting Werkgroep Jeugd Groeseind-Hoefstraat. Hij is bij deze stichting voorzitter en secretaris. Daarnaast is hij voorzitter van de partij 50PLUS Tilburg en bestuurslid van de Reeshof Muzen Concerten.

Ton Zandboer (73) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1969 is de heer Zandboer vrijwilliger en bestuurslid bij de Nederlandse Bowling Federatie. Daarnaast is hij sinds 1975 vrijwilliger bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), voorheen het Maria Ziekenhuis in Tilburg. Vanaf 1988 is hij actief voor de personeelsvereniging van het ETZ, locatie Tweesteden Ziekenhuis.