Aanleg fietsroute Leijpark komend voorjaar

02 december 2022
Fietsers in het park

Een nieuwe fietsroute door het Leijpark moet de verbinding tussen het ETZ locatie Elisabeth en het centrum van Tilburg verbeteren. De aanleg start in het tweede kwartaal van 2023.

Sinds 2017 is de gemeente met vele belanghebbenden in gesprek over de fietsverbinding. Het plan kent vele voorstanders, maar ook tegenstanders. Een meerderheid van de raad sluit zich aan bij het voorstel van het college. Hierna nam de raad afgelopen dinsdag, 29 november, het definitief besluit. 

Goede verbinding

Al lange tijd heeft het college de ambitie om een goede en veilige fietsverbinding te maken tussen het zorgcluster en het centrum van Tilburg. Als de nieuwbouw van het ETZ locatie Elisabeth klaar is, komt er vanaf ongeveer 2035 een fietsroute tussen de Hilvarenbeekseweg, via het ETZ terrein, de Kempenbaan en de Koningshoeven. Maar ook voor de komende jaren wil de gemeente een betere fietsverbinding. In de afgelopen periode ontving de gemeente een toenemend aantal klachten over het gebrek aan een fietsverbinding met verlichting. Naar aanleiding daarvan zijn alle belangen opnieuw afgewogen en is gezocht naar een compromis. 

Minimale impact 

Het college wil een nieuw asfaltpad van 130 meter in het Leijpark aanleggen. Samen met de bestaande paden ontstaat daardoor een goede fietsroute tussen het zorgcluster en het centrum. De route loopt van de voet/fietsbrug bij de Leyhoeve tot aan de Ringbaan Zuid, ter hoogte van de kruising met de Wethouder Baggermanlaan. Langs het nieuwe pad en het bestaande pad komt verlichting die aanspringt zodra er fietsers of wandelaars passeren. De ecologische gevolgen voor het Leijpark zijn zeer beperkt. Er hoeft geen enkele boom te worden gekapt en de impact voor de aanwezige diersoorten is minimaal.   

Inloopmoment

Op maandag 12 december a.s. is er voor omwonenden en belangstellenden tussen 18:30 en 20:00 uur in Wijkcentrum Koningshaven een inloopmoment over het besluit. Er zijn tekeningen te zien en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.