Aanleg mountainbikeroute Stadsbos013

22 december 2017

De aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 start woensdag 3 januari 2018. Het gaat om het zuidelijke deel van de route dat over het grondgebied van TWM Gronden loopt.

De start van het werk is in het meest zuidelijke deel van de route. Het gaat om het deel dat parallel aan de A58 loopt. Dit bosgebied is eigendom van TWM Gronden, dat eerder al medewerking aan dit Stadsbos-initiatief heeft toegezegd. De werkzaamheden zijn beperkt van aard. Met een mini graafmachine wordt de bovenste strooisellaag opzij geschoven, zodat er een smal berijdbaar pad ontstaat. Er worden geen bomen gerooid voor de aanleg van de route. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van een ervaren parcoursbouwer met inzet van de initiatiefnemers van Stichting MTB Stadsbos013.

Bezwaren

Op de aanleg van het deel van de route zijn in de procedure tegen de aanlegvergunning geen specifieke bezwaren ingediend. Voor de aanleg van de MTB route is een aanlegvergunning nodig. De termijn om aan te tekenen tegen de verleende vergunning is eind november verstreken. De gemeente heeft 36 reacties ontvangen. Sommige reacties bevatten  waardevolle verbetersuggesties, andere waren meer algemeen van aard.

Start werk

Bij een aanlegvergunning hoeft een initiatiefnemer niet op de uitkomst van een bezwaarprocedure te wachten en mag, op eigen risico, gestart worden met de uitvoering van werkzaamheden. De gemeente maakt van deze mogelijkheid gebruik, maar alleen op die delen van de route waarop geen specifieke bezwaren zijn ingediend.

De gemeente bekijkt of de ingediende verbetersuggesties en bezwaren alsnog verwerkt kunnen worden in het definitieve routeontwerp. Dit proces start met een analyse door een bezwarencommissie of de bezwaren ontvankelijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria, waaronder de afstand tot de MTB-route en de inhoud van de aangedragen argumenten. Op basis hiervan bepaalt de bezwarencommissie of en zo ja welke belanghebbenden het woord mogen voeren bij een hoorzitting. Dit gebeurt waarschijnlijk eind januari.