Aanleg MTB-route Stadsbos013 hervat

20 augustus 2018
foto van dames met mountainbikes op hun schouder

De aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 is 20 augustus weer gestart. De werkzaamheden lagen een tijd stil vanwege een bezwarenprocedure en het broedseizoen.

De mountainbikeroute is een initiatief van 5 lokale mountainbikers uit Tilburg en is naar verwachting eind 2018 klaar. Dan ligt er een traject van circa 20 kilometer voor zowel beginnende als geoefende mountainbikers. Stichting MTB Stadsbos013 gaat zorgen voor het dagelijks beheer.

Bezwarenprocedure

Er waren bezwaren ingediend op de omgevingsvergunning voor de aanleg. Deze zijn door de bezwarencommissie ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, maar hebben wel geleid tot kleine aanpassingen in de route. Bezwaarmakers konden hun bezwaren toelichten tijdens een hoorzitting. Na beoordeling van de bezwaren heeft de commissie geconstateerd dat de omgevingsvergunning terecht is toegekend. Het college van B&W heeft het advies van de commissie overgenomen.

De MTB-route is mede mogelijk dankzij de bijdragen van de grondeigenaren TWM, Amarant, ProRail en Gemeente Tilburg. Maar ook MTB - en andere wieler- verenigingen uit Tilburg en de vele vrijwilligers  maken het mogelijk dat Stadsbos013 binnenkort een mountainbikeroute rijker is.