Aanloopfase wietexperiment start eind 2023 in Tilburg en Breda

22 februari 2023

Op 22 februari maakten ministers Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) bekend dat Tilburg en Breda in het laatste kwartaal van 2023 mogen starten met de aanloopfase van het zogeheten wietexperiment.

In deze fase start het experiment op kleinere schaal: legale telers leveren alvast op beperkte schaal aan de coffeeshops in Tilburg en Breda. De coffeeshophouders verkopen tijdens de aanloopfase zowel gereguleerde producten als de gedoogde producten. Door de flinke vertraging om te komen tot verkoop van legaal geteelde wiet pleitten burgemeesters Weterings (Tilburg) en Depla (Breda) al langere tijd voor dit experiment binnen het experiment.

Stappen zetten

Burgemeester Paul Depla: “Waar we heel lang hebben moeten wachten, kunnen we nu eindelijk versnellen en echt stappen gaan zetten. Met deze aanloopfase in Brabant kunnen we eerste ervaringen opdoen, kinderziektes opsporen en de kennis vergaren om het experiment te perfectioneren. Om zo een vliegende start te kunnen maken met het grootschalige experiment. Daar zit ook de winst voor de andere deelnemende coffeeshop -en teelt gemeenten. Het is ook goed om te zien dat collega-burgemeesters deze beweging ondersteunen.”

Tilburg en Breda samen

“De aanhouder wint”, stelt burgemeester Theo Weterings: “Het gedoogbeleid is failliet. Dat weten we al jaren. Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs. Ik ben er trots op dat Breda en Tilburg samen dit ‘experiment binnen het experiment’ hebben gecreëerd. Wat we in de aanloopfase leren en verbeteren komt uiteindelijk het grootschalige experiment ten goede. Ik kijk uit naar een eerlijke branche die onder toezicht geteelde, veilige producten aan onze inwoners verkoopt.”

Van start

De aanloopfase start na verwachting in het 4e kwartaal van 2023 en loopt maximaal 6 maanden. De exacte startdatum is nog niet bekend. Wel is besloten dat dit pas start als tenminste 3 telers klaar zijn om voldoende, kwalitatieve producten te leveren.

Doel van aanloopfase

Het doel van de aanloopfase is op kleine schaal de geslotenheid van de keten en alle processen en systemen die hierbij komen kijken, te testen. Telers, coffeeshophouders, Inspectie JenV, gemeenten, vervoerders en de Justitiële Informatiedienst kunnen ervaring opdoen met de levering van cannabis aan de (klanten van de) coffeeshop en het toezicht hierop. Hieronder vallen de verkoop aan de coffeeshops, het beveiligd vervoer, de verkoop aan de consument en het gebruik van het track & trace-systeem. Verbeteringen kunnen tijdens de aanloopfase worden doorgevoerd, zodat de start van de overgangs- en experimenteerfase soepeler kan verlopen. Daarnaast kunnen de telers het aanbod op basis van terugkoppeling van de coffeeshophouders afstemmen op de behoefte van de consument. Hiermee kan worden voorkomen dat bij de start van de overgangsfase blijkt dat producten niet voldoen aan de marktvraag.

Na de aanloopfase

Als alle seinen op groen staan start het grootschalige experiment in de 10 aan het wietexperiment verbonden coffeeshopgemeenten met een overgangsfase van 6 weken. Dit is als er kwantitatief, kwalitatief en in voldoende variëteiten hennep en hasjiesj voorradig zijn. In deze fase wordt de gedoogde voorraad afgebouwd en vervangen door de gereguleerde voorraad. Na deze 6 weken worden er alleen nog gereguleerde producten verkocht in de deelnemende coffeeshops.