Aanvraag topsportsubsidie vanaf 1 augustus

01 augustus 2022

Topsporters die in Tilburg wonen, kunnen voor het seizoen 2022-2023 subsidie aanvragen uit het Topsportfonds. Dit fonds ondersteunt Tilburgse topsporters en talenten om zichzelf te ontwikkelen.

Voetballers

De subsidie is van 1 augustus tot 30 september aan te vragen via tilburg.nl. Hier zijn ook alle voorwaarden van de regeling na te lezen. 

De subsidiebijdrage is bedoeld voor sporttechnische of ondersteunende zaken die leiden tot verbetering van sportprestaties. Denk aan reis- en verblijfkosten, kosten voor begeleiding, kosten voor trainingsstage, inschrijfgelden voor toernooien, sportmedische kosten, kleding- en materiaalkosten, huur van een accommodatie en dergelijke.

Topsport inspireert

“Topsport inspireert inwoners en organisaties. Het zorgt voor betrokkenheid en bekendheid en levert vooral ook een bijdrage aan de (breedte)sport in de stad”, aldus wethouder Maarten van Asten (Sport). “In Tilburg vinden we het dan ook belangrijk om onze topsporters en sporttalenten zo goed mogelijk te steunen, zodat zij optimaal kunnen presteren. Hiermee helpen we de Tilburgse topsporters van de toekomst. Ik ben ook verheugd om te kunnen aankondigen dat in het najaar de Stichting # Team Tilburg wordt opgericht. Een stichting waarin diverse partners uit de stad zich samen sterk maken voor een beter topsportklimaat in Tilburg.”

# Team Tilburg

De op te richten Stichting # Team Tilburg wordt een platform dat topsporters en sporttalenten uit Tilburg ondersteunt in hun ontwikkeling. De partners in # Team Tilburg vormen samen een sterk netwerk, delen kennis en steunen topsporters en talenten op diverse manieren. Ook wordt # Team Tilburg een merk waarmee het Tilburg profileert als sportstad, met behulp van de toppers uit de stad. De intentie is dat deze stichting vanaf komend jaar ook het topsportfonds onder haar hoede neemt.

Budget 50.000 euro

Topsporters kunnen één keer per jaar een gemotiveerde aanvraag doen bij het Topsportfonds. Voor seizoen 2022-2023 is er in totaal € 50.000,- beschikbaar. De subsidiebijdrage per topsporter is maximaal € 2.000,-. Het toe te kennen bedrag hangt ook af van het aantal ingediende aanvragen, waarover het budget verdeeld zal worden. Een adviescommissie van vertegenwoordigers van partners uit de stad, gaat de aanvragen mede beoordelen. In het najaar van 2022 is duidelijk wie hoeveel subsidie krijgt.