Aanvraag vergunning opvang Ringbaan West ingetrokken

16 juli 2020
Stapelbedden in opvanglocatie

TBV Wonen heeft in overleg met de gemeente en Traverse de aanvraag ingetrokken voor een omgevingsvergunning voor het pand aan Ringbaan West 170. Er zou een tijdelijke nachtopvang komen voor maximaal 20 daklozen.

Eerder dit jaar deed TBV Wonen de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nachtopvang. Vanwege de coronamaatregelen is er meer ruimte nodig om het aantal gewenste plekken te realiseren. Wanneer aan alle richtlijnen wordt voldaan is op de Ringbaan West 170 plek voor maximaal 7 personen. Dat is minder dan wenselijk en dus is deze locatie niet langer geschikt. Daarom heeft TBV Wonen in overleg met de gemeente en Traverse de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat er met het pand aan Ringbaan West 170 gaat gebeuren.