logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Actieplan Mentale Gezondheid voor alle jongeren in Tilburg

07 november 2023

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk. Daarom komt de gemeente Tilburg met een actieplan Mentale Gezondheid voor alle jongeren. Het plan richt zich op het versterken van de veerkracht van kinderen en jongeren om te leren omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen.

Ongeveer 840.000 jongeren in Nederland ervaren mentale uitdagingen en/of klachten. Niet alleen de gemeente komt met een actieplan Mentale Gezondheid. Ook stichting MIND Us werkt aan een betere mentale gezondheid van jongeren. Op dinsdag 7 november organiseerde MIND Us op Paleis Noordeinde een bijeenkomst met een aantal koplopergemeentes. Gemeente Tilburg wordt als een van die koplopers gezien. Wethouder Marcelle Hendrickx, aanjager jongerenparticipatie Eva Saeboe en Tilburgse jongeren Aaron en Kelly waren aanwezig en gingen in gesprek met koningin Máxima over de activiteiten vanuit het Innovatienetwerk Jeugd en de specifieke aanpak in Tilburg.  

Het actieplan: ontmoeting, steun en ondersteuning 

Het actieplan Mentale Gezondheid kwam tot stand samen met jongeren zelf via het Innovatienetwerk Jeugd en partners in de stad. Het meerjarig plan richt zich op het versterken van de veerkracht van kinderen en jongeren om te leren omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen. Samen met de partners hebben we de verantwoordelijkheid om een stevig fundament te creëren en om vroegtijdig te signaleren als het minder goed gaat. Dan willen we de juiste steun en ondersteuning kunnen bieden. Het is daarbij belangrijk dat jongeren zelf weten waar ze terecht kunnen, zoals bij een leraar op school of de GGD. En het open gesprek durven aangaan met leeftijdsgenoten, ouders of anderen in hun omgeving. In het actieplan staan verschillende interventies; van een kamp voor jongeren, een inloopvoorziening voor studenten en extra inzet en ondersteuning op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.     

Het actieplan richt zich op elkaar ontmoeten, steunen en het open gesprek dat je je wel eens minder oké voelt. En dat je zo nodig de weg weet te vinden naar ondersteuning. Het actieplan is hiermee een voorbeeld van hoe we inzetten op preventie, (positieve) gezondheid en het voorkomen van verzwaring van problemen en specialistische jeugdhulp.  

Maximale kansen

Het Innovatienetwerk Jeugd maakt zich er sterk voor dat kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant maximale kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Marcelle Hendrickx, wethouder jeugdzorg: “Het is heel normaal dat jongeren zich niet altijd gelukkig voelen. Een hoge schooldruk en druk van buitenaf zoals sociale media, ouders en leeftijdsgenoten vragen veel van jongeren. Het is oké als het een dag wat minder goed gaat of je wat minder lekker in je vel zit. Dat overkomt iedereen. Het is belangrijk dat jongeren voldoende veerkracht hebben om hier mee om te kunnen gaan én dat jongeren hulp durven en kunnen vragen in hun eigen omgeving. En dat wanneer dit onvoldoende is zij eerder gezien kunnen worden door een specialistisch behandelaar. Dit vraagt om het aanpakken van wachttijden.“ 

Jongerenparticipatie  

Om de mentale gezondheid voor jongeren te verbeteren, moeten we beginnen bij de jongeren zelf.  Marcelle: “Door ze serieus te nemen en ze zelf een stem te geven. Een mooi praktijkvoorbeeld was het FCKD GEN FEST. Opgezet met en voor jongeren, waarin ze met elkaar spraken over mentale gezondheid en de impact daarvan.” Een geslaagd event met meer dan 180 jongeren. Aaron is al jaren betrokken bij het Innovatienetwerk Jeugd en organiseerde samen met andere jongeren dit event. Waarom hij zich zo graag inzet: “Hier kan ik echt iets bijdragen. Hier kan ik eraan meehelpen dat een ander kind of jongere niet hoeft te missen wat ik zelf als kind en jeugdige moest missen.”