Activiteiten voor kinderen en jongeren in kerstvakantie

18 december 2020
Logo Coole Winter

De coronamaatregelen vragen veel van ons, zeker ook van jongeren. Daarom heeft jongerenwerk R-Newt een divers en uitgebreid programma opgezet met allerlei coronaproof activiteiten voor kids en jongeren die ook na de aangescherpte maatregelen mogen doorgaan.

De activiteiten zijn georganiseerd in samenwerking met de gemeente, het onderwijs- en cultuurpartners. 

Een overzicht van de activiteiten tijdens de kerstvakantie én alle contactgegevens van de jongerenwerkers staat op de website van R-Newt.

Niet naar school kunnen, niet naar de sportclub, elkaar niet kunnen ontmoeten. Zorgen over studie-achterstand, geen stageplek hebben, uitgestelde tentamens en proefwerken. Of jongeren die proberen een baan te vinden in de huidige economie. Corona heeft veel gevolgen voor kinderen en jongeren.

Perspectief

De samenwerkende partijen willen juist jongeren helpen om perspectief op de toekomst te houden. Om positiviteit te laten overheersen. Daar hebben jongeren elkaar voor nodig. Daar helpt sport, bewegen en ontmoeten bij. Burgemeester Weterings: "Ik ben trots op alle partners in de stad die hun schouders hebben gezet om te bedenken wat er wel kan. De maatregelen zijn streng, we zitten in een lockdown. En toch zorgen we ‘op z’n Tilburgs’ onze jongeren. Ik hoop dat ouders hun kinderen hier op wijzen. En ik verwacht dat jongeren zelf hun weg hierin weten te vinden. Mijn oproep: maak gebruik van het aanbod en zoek hulp en ondersteuning als je het nodig hebt."

Activiteiten om vereenzaming te voorkomen

Jongerenwerk R-Newt zette de afgelopen weken alles op alles om een divers en uitgebreid programma op te tuigen. Want: sociale onthouding hoeft geen sociaal isolement te betekenen. Activiteiten voor jongeren zijn juist in deze periode belangrijker dan ooit. Nu er weer minder mag, staat sociaal contact op een laag pitje. Floor van Berkel, manager R-Newt: "We organiseren zoveel mogelijk activiteiten om ervoor te zorgen dat jongeren onderling contact houden en om te voorkomen dat ze vereenzamen. Ontzettend belangrijk in deze tijd."

De activiteiten vinden fysiek op locatie plaats, maar ook wordt er online veel georganiseerd. Het aanbod loopt uiteen: van een foute kerstfilmmarathon tot een spelletjesmiddag en van samen online gamen tot een kerstbingo. Alle activiteiten zijn gratis, aanmelden is noodzakelijk. R-Newt staat nauw in contact met de gemeente om afstemming te zoeken in wat er tijdens de harde lockdown wel en niet is toegestaan.

Bereikbaarheid jongerenwerkers

Juist in deze periode is de bereikbaarheid van jongerenwerkers van groot belang. De jongerenwerkers zijn volop op straat te vinden, maar ook telefonisch, per mail, WhatsApp en via social media te bereiken. Voor advies, een praatje, een luisterend oor of om mee te denken over een coronaproof activiteit die ze eventueel zélf willen organiseren.