Ad van Mierlo nieuwe directeur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

26 maart 2019

Ad van Mierlo is per 1 mei 2019 de nieuwe directeur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

Deze samenwerking van gemeenten, provincies, politie, OM, belastingdienst en FIOD richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Ad van Mierlo werkt op dit moment als directeur van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving. Hier heeft hij de afgelopen jaren veel kennis opgedaan op het gebied van toezicht, handhaving en opsporing. Daarvoor heeft hij gewerkt bij de gemeente Tilburg (2007-2014) als manager van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidwest Nederland. Opsporingservaring kreeg hij door zijn werk bij de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst van het SZW (2003-2007). Naast zijn HBO studie Integrale Veiligheidskunde heeft Van Mierlo de studie Master of Public Management aan de Universiteit van Tilburg afgerond.

De samenwerking tussen gemeenten, provincies, politie, OM, belastingdienst en FIOD richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De onderwereld vermengt zich nadrukkelijk met de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van legale diensten uit de logistieke, financiële en agrarische sector alsmede van de goodwill van burgers en is daarmee een sluipmoordenaar voor onze democratie. Mede door een stevige financiële impuls vanuit het rijk is het mogelijk om de huidige Taskforce en RIEC uit de regio om te vormen tot een permanente structuur waar, naast het opbouwen en uitbouwen van kennis en expertise, ook innovaties tot het takenpakket behoren. Samenwerking en kennisdeling vormt hierbij de sleutel tot succes. De nieuwe directeur heeft als opdracht om deze permanente structuur vorm te geven en inhoudelijk verder in te vullen tot een netwerkorganisatie die de slagkracht van de overheid bevordert en op innovatieve wijze nieuwe wegen aanlegt om de strijd met de criminelen in het voordeel van de samenleving te beslechten.

Theo Weterings, burgemeester Tilburg tevens voorzitter bestuur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland: "Met de heer Van Mierlo krijgt de Taskforce-RIEC een directeur met een brede ervaring in het leggen van verbindingen tussen partijen: de basis achter één overheidsgedachte in de Taskforce-RIEC. En een sterk analytische directeur, een belangrijke kwaliteit in deze tijd van data-gedreven werken. Ik kijk ernaar uit om samen met de heer Van Mierlo de Taskforce nieuwe stijl vorm te gaan geven."