Advies informateur gereed

06 april 2022

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na vaststelling van de uitslag gaf Esmah Lahlah, lijsttrekker van GroenLinks (de grootste partij in de raad) de heer Joris Bengevoord als informateur de opdracht om te zoeken naar de mogelijkheden om te komen tot een progressief en stabiel stadsbestuur.

De raadszaal in het Stadhuis van Tilburg

(Foto RV Producties | Ruud Verhoosel)

De afgelopen weken hebben daarover meerdere constructieve gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de informateur een advies opgesteld. Dit is op 6 april aan de gemeenteraad aangeboden. Het advies is hieronder te bekijken of te downloaden. Informateur Joris Bengevoord adviseert om te kijken of een stadsbestuur mogelijk is met een combinatie van de partijen: GroenLinks, D66, VVD en de PvdA. 

Toelichting informateur

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op maandag 11 april licht de informateur zijn advies toe en vindt er een gesprek plaats over het advies. Dan wordt ook een besluit genomen over het vervolgproces om te komen tot een nieuw college en een akkoord, de zogeheten formatie. Tevens zal dan bekend gemaakt worden wie wordt benoemd tot formateur.