Advies Raad van Cultuur erkenning voor Tilburg #stadvanmakers

05 juni 2020
Deel van de collectie van het Textielmuseum

De Raad van Cultuur bracht op 4 juni het advies uit om, naast Het Zuidelijk Toneel (HZT), ook het Textiellab deel te laten uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.

Het advies aan minister Ingrid van Engelshoven van OCW betekent een verdubbeling voor Tilburg. De gemeente is dan ook blij met het advies. Wethouder cultuur, Marcelle Hendrickx: "Ik ben enorm blij en trots dat de ambitie vanuit Tilburg en Textiellab om door te ontwikkelen gehonoreerd wordt. Hiermee borgen we ook dat de sterke internationale reputatie van het Textielmuseum ook voor de toekomst behouden blijft."

Het advies betekent een stuk erkenning voor Tilburg als cultuurstad en #stadvanmakers. Ook is de bijdrage aan het Textielmuseum een impuls voor de ontwikkeling en ambities van het Museumkwartier, waarin verder Museum De Pont een belangrijk ankerpunt is.
 
Het advies van de Raad van Cultuur is een belangrijk instrument voor het opnemen van culturele instellingen in het BIS. In september wordt duidelijk of het advies definitief door de minister wordt overgenomen.