Afsluiting rijbaan Schouwburgring na kermis terug

04 juli 2019

De proef met het afsluiten van een rijstrook op de Schouwburgring wordt verlengd. Uit de evaluatie blijkt dat de afsluiting de snelheid en druk van het verkeer hierdoor verminderden.

Vanwege de positieve resultaten is besloten om de rijstrook na de kermis weer af te sluiten. Om het verkeer extra te attenderen op de oversteekplaats ter hoogte van de Carrousel komt er andere markering op de weg. Ook de strook om linksaf te slaan naar de Bisschop Zwijsenstraat wordt duidelijker aangegeven. Er worden nog andere, kleinere aanpassingen gedaan, zoals voorgesteld door Binnenstads Management Tilburg, busvervoerder Arriva en de hulpdiensten.

Het onderzoek naar de verkeersstromen en de verkeerstellingen loopt ook tijdens en na de zomerperiode door. Na het zomerreces bepalen het college en de raad samen met de betrokken partijen of deze pilot voldoende impact heeft en of en zo ja hoe deze wordt voorgezet. Daarbij worden ook de resultaten van de andere proeven op de Cityring (Heuvelring en Noordhoekring) betrokken en de nieuwe plannen voor het Stadsforum ter hoogte van de Paleisring, Stadhuisplein en Koningsplein.