Afspraken Kempenbaan Oost en Wijkevoort verlengd

18 februari 2022

De gemeente Tilburg en Intospace (voorheen Somerset Capital Partners) hebben de afspraken over de ontwikkeling van Kempenbaan-Oost en Wijkevoort verlengd tot 31 december 2022. 

Kempenbaan

Verlenging van de afspraken was noodzakelijk, omdat de bestaande afsprakenbrief verliep op 15 februari 2022. De gemeente Tilburg en Intospace (voorheen Somerset Capital Partners) zijn in gesprek over de ontwikkeling van de locatie Kempenbaan-Oost. Meerdere mogelijke scenario’s zijn in april 2021 geschetst: woningbouw (o.a.) op het terrein van Were Di en het verplaatsen van de hockeyvereniging naar de voormalige locaties Hacas en Verschuuren. Of de ontwikkeling van een distributiecentrum met een (onwenselijke) verkeersontsluiting op de Kempenbaan. Onderwerp van gesprek is ook een mogelijke samenwerking op Wijkevoort. Over de uitkomsten van de gesprekken hebben beide partijen in april 2021 een zogenoemde afsprakenbrief getekend. Met daarin een basis voor mogelijke samenwerking op Kempenbaan-Oost en Wijkevoort.

Afsprakenbrief

Het college heeft met de gemeenteraad afgesproken om Wijkevoort te ontwikkelen als een campus, waarbij onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven nauw samenwerken aan innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. De uitwerking hiervan vraagt meer tijd, de raad gaat hierover waarschijnlijk in het najaar van 2022 besluiten. De invulling van Kempenbaan-Oost moet daarop wachten. Met als gevolg dat de geldigheidstermijn van de afsprakenbrief moest worden verlengd. 

Onlangs ontstond met het Didam arrest van de Hoge Raad ook nieuwe jurisprudentie op het gebied van gebiedsontwikkeling. Overheden mogen niet langer een-op-een zaken doen met ontwikkelaars voor de verkoop van grond. Andere gegadigden moeten ook mee kunnen dingen. Dit betekent dat de gemeente Tilburg in de aangepaste afsprakenbrief ook een voorbehoud moet maken op basis van deze jurisprudentie.