Baggeren in de Piushaven

16 december 2022

Het slib, ook wel bagger, uit de Piushaven wordt weggehaald in de periode tot en met 3 februari 2023. Eerst wordt zoveel mogelijk Canadese waterpest verwijderd. Daarna starten de baggerwerkzaamheden, die nodig zijn om de haven bereikbaar te houden voor schepen.

baggerschepen in de Piushaven

Tijdens de werkzaamheden is de haven gesloten voor schepen. Schaatsen op de Piushaven is in de periode tot eind februari vanwege het baggeren niet mogelijk. Het baggeren gebeurt op werkdagen tussen 07:00 en 20:00 uur en duurt tot en met 3 februari 2023. Mogelijk zijn de werkzaamheden al wat eerder klaar. De voortgang is mede afhankelijk van het weer.

De werkzaamheden zijn verdeeld in 2 fases. Tijdens fase 1 wordt er gebaggerd in het deel tussen D’n Ophef en de binnenstad. Fase 2 omvat het deel tussen D’n Ophef en het Wilhelminakanaal. D’n Ophef blijft tijdens de werkzaamheden open voor het auto- en fietsverkeer, maar zal vaker open staan vanwege het passeren van het baggerschip.

Vanaf 16 januari 2023 vindt er onderhoud plaats aan d’n Ophef. Daardoor kunnen er geen schepen meer in en uit de haven varen. Het auto- en fietsverkeer kan dan nog wel gebruik blijven maken van de brug. De onderhoudswerkzaamheden duren 12 weken.