Begroting gemeente Tilburg definitief

15 november 2021
Het stadhuis van Tilburg

(Foto Joris Buijs)

De programmabegroting 2022-2026 voor de gemeente Tilburg is op 11 november definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De begroting, de laatste van deze bestuursperiode, biedt een robuuste financiële uitgangspositie voor het komende bestuur.

Vorige week werd de begroting behandeld door de raad. Het college bood de begroting op 15 oktober aan de raad aan. De gemeente wil in 2022 949 miljoen uitgeven aan de thema’s: Inclusieve Stad (548,2 miljoen), Duurzame Stad (118,3 miljoen), Vitale Stad (187,7 miljoen) en Samen en Dichtbij (94,8 miljoen).

Klimaatmaatregelen

Onder Inclusieve Stad vallen onder meer de Jeugdhulp en Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Daar wordt respectievelijk 75,4 en 40,3 miljoen euro voor uitgetrokken. Voor klimaatmaatregelen, onderdeel van Duurzame Stad, trekt de gemeente 6,8 miljoen uit. Onder Vitale Stad valt o.a. de openbare orde en veiligheid. Daar gaat in 2022 33 miljoen naar toe. Voor de publieke dienstverlening, een onderwerp uit Samen en Dichtbij, trekt de gemeente 18,1 miljoen euro uit.

Infographic

Alle bedragen staan per thema in de infographic die als bijlage te downloaden is.