Bels Lijntje klaar voor toekomst

17 mei 2019

Er is een toekomstvisie gemaakt voor het Bels Lijntje, de fietsroute tussen Tilburg en Turnhout. Die is gebaseerd op 3 thema's: grensoverschrijdend, geschiedenis en rust en ruimte.

Langs de route van het Bels Lijntje komen onder andere dezelfde bewegwijzering en dezelfde banken en tafels. Op 10 knooppunten wordt gezorgd voor meer informatie over de omgeving van dat punt. Bijvoorbeeld door meer te vertellen over het achterland of meer informatie over de geschiedenis van die plek. Voor het versterken van het Bels Lijntje gaan de partners aan de slag met het opnieuw zichtbaar maken van de (on)zichtbare elementen van het spoorverleden.

Kaaistoep

"Een van de tien knooppunten ligt bij de Tilburgse Kaaistoep, een fraai natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van Stadsbos013", aldus wethouder Mario Jacobs. "Cultuurhistorisch en ecologisch is dit een geweldige plek om de identiteit van het Bels Lijntje verder uit te dragen. Hoe dat knooppunt er precies uit gaat zien, werken we nu verder met stakeholders uit. Daarbij baseren we ons op de inspiratie-schetsen uit de toekomstvisie en de beeldtaal voor het Stadsbos013 en zetten we in op versterking van de ecologische waarde".

Diverse partners uit Nederland en België werkten de toekomstvisie uit. Het ging om de gemeenten Turnhout, Ravels, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg. En Toerisme Provincie Antwerpen, het regioteam Kempen en Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete. Bij de plannen zijn inwoners, heemkundekringen en natuurorganisaties betrokken.
De toekomstvisie wordt verder uitgewerkt. Toerisme Provincie Antwerpen en regioteam Kempen coördineren dit.

Benieuwd geworden naar de identiteit en toekomstvisie van het Bels Lijntje? Lees of download het dan in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).