Bepaal de toekomst van Tilburg 

31 mei 2022
affiche met de tekst: ontwerpateliers, donderdag 30 juni, 12.00- 17,00 uur. Club Smederij, Spoorzone Tilburg

Voor iedereen die Tilburg een warm hart toedraagt en die mee wil denken over de toekomst van de stad, zijn op 30 juni Ontwerpateliers. Dat zijn workshops over maatschappelijke thema’s. 

Letterlijk iedereen doet mee aan de Ontwerpateliers. Van ambtenaren tot wetenschappers, kunstenaars, middelbare scholieren en de bakker om de hoek; iedereen schuift aan. Waarom? Juist deze mix van personen met verschillende achtergronden, zit vrijwel nooit met elkaar om tafel om het te hebben over grote stedelijke vraagstukken. Een bont gezelschap biedt brede, nieuwe en interessante perspectieven. Dus professional of leek; doe mee en ontwerp het Tilburg van de toekomst. 

30 juni 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Club Smederij (inclusief lunch)
Ga om direct in te schrijven naar het registratieformulier op azavista.com 

Hoe werkt het?

Bij elke tafel komt een actueel vraagstuk aan bod. 

  • Case 1: De herinrichting van openbare ruimten moet aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo moet een wijk groen zijn en klimaatbestendig en binnenkort ook gasloos. Maar een wijk moet ook gebruiksvriendelijk en veilig zijn, met voldoende ruimte voor verkeer. Hierbij werkt de gemeente samen met partners en stakeholders (zoals woningbouwverengingen, inwoners en nutsbedrijven) met allemaal hun eigen tijdschema’s en vaak tegenstrijdige belangen. Hoe komen we tot een integraal ontwerp voor de wijk?
  • Case 2: Wij willen gezonde en gelukkige inwoners in leefbare wijken. Hoe werken we samen met bewoners aan een levendige buurt? En hoe zet je een duurzaam sociaal netwerk op? 
  • Case 3: Voor de gemeente is de aanwezigheid van onderwijsinstellingen en de vele studenten en talenten in onze stad van groot belang. Ook met het oog op onze stedelijke ontwikkeling. Maar veel kennis trekt weg uit de stad. We willen samen met onze partners dit talent (studenten, kenniswerkers, docenten/ hoogleraren) boeien en binden aan onze stad. 
  • Case 4: Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in Tilburg. Maar helaas is discriminatie niet iets uit het verleden. Wij als gemeente, maar ook inwoners vragen aandacht voor een inclusieve samenleving en voor bewuste en onbewuste vormen van discriminatie. Vaak worden met dit soort bijeenkomsten en manifestaties mensen bereikt die hier toch al mee bezig waren. De vraag is hoe we mensen hierbij betrekken die zich niet meteen aangesproken voelen als het om deze onderwerpen gaan, maar die hierbij wel belangrijk zijn.

Wat gebeurt met het resultaat?

Bij iedere ontwerptafel is het doel een concrete aanbeveling of werkwijze. Deze worden besproken door stadsbestuurders tijdens de Dag van de Stad in Tilburg op 29 september. Ook zijn er die dag nog meer ontwerptafels die verder borduren op de resultaten van de eerste Ontwerpateliers.