Beroep tegen gaswinning ongegrond verklaard

26 augustus 2020
Overzichtsfoto Tilburg Noord

De gemeente is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermillion Energy. Gemeenten, waterschappen, de provincie en belangenorganisaties hadden hier beroep tegen aangetekend. Dat is ongegrond verklaard.

Vermillion Energy wil de gaswinning in de gasvelden Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid (Tilburg-Noord) verlengen en uitbreiden. De gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk, de waterschappen De Dommel en Brabants Delta, de Provincie Noord-Brabant en enkele belangenorganisaties hadden hiertegen beroep aangetekend. De partijen zijn er van overtuigd dat het winnen van gas uit de kleine gasvelden niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het aardgas af. De gaskraan hoeft weliswaar niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel. 

Verkeerd signaal

Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal naar inwoners. Nederland moet duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier niet aan bij. Inwoners hebben bovendien zorgen over de veiligheid en de gezondheid: er zijn risico’s voor natuur en milieu. Bijvoorbeeld voor het grondwater, zeker in deze tijd waarbij in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling gekeken moet worden. Ook willen de partijen voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en dat er bodemdaling optreedt. 

Inzetten op duurzame alternatieven

"De raad en het college van Tilburg hebben in het bestuursakkoord voor de periode van 2018 tot 2022 opgenomen dat het juist de urgentie en kansen ziet om samen met het kabinet versneld op zoek te gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat betekent dat we in Tilburg op zoek zijn naar een andere manier om onze energie op te wekken", aldus wethouder Oscar Dusschooten (Milieu en Energietransitie): "In die ambitie past het besluit van de minister voor de verlenging en uitbreiding van de gaswinning zeker niet. We zijn dan ook teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over ons beroep hiertegen. Maar het houdt ons zeker niet tegen om als gezamenlijke overheden Den Haag te blijven oproepen om samen met ons te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen.”