Tilburgers met financiële problemen beter geholpen

13 februari 2020

De gemeente en de rechtbank Zeeland-West-Brabant werken samen om te voorkomen dat mensen onder schuldenbewind komen te staan. Vaak blijkt deze zware maatregel niet nodig.

De samenwerking is in de afgelopen jaren succesvol gebleken, zo stelt ook wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid): "Mensen die hun financiën zelf niet meer op orde kunnen krijgen worden beter geholpen en komen sneller uit de schulden."

Het aantal mensen dat bij de rechtbank bewind aanvraagt neemt de afgelopen jaren sterk toe. Bewind is een vergaande maatregel: je mag niet meer over je financiën beschikken, daar zorgt een bewindvoerder voor.

Landelijk wordt gezocht naar oplossingen om het aantal mensen dat bewind aanvraagt terug te dringen. In Tilburg is het voortouw genomen door nauwe samenwerking tussen de gemeente en de rechtbank. Inwoners die bewind willen aanvragen, gaan nu eerst met hun bewindvoerder naar het team schuldhulpverlening. Daar wordt samen gekeken of een lichtere oplossing mogelijk is. Zo wordt ook direct gekeken of de schuld op te lossen is. De zware maatregel bewind is dan niet nodig. Dat blijkt in 30 procent van de aanmeldingen zo te zijn.

Lees meer over de Tilburgse aanpak in het document 'T-aanpak schuldenbewind'.

Voorkomen en versnellen

De werkwijze heeft ertoe geleid dat er in Tilburg veel minder mensen onder bewind worden gesteld dan landelijk. Wethouder Lahlah: "Een daling van maar liefst 50%, tegen landelijk 20%. Door de intensieve samenwerking tussen schuldhulpverlening en bewindvoerders zien we nu ook dat cliënten sneller uit de schulden worden geholpen. Dat betekent dat bewind sneller beëindigd kan worden en mensen weer hun recht op zelfbeschikking terug hebben."