Bewoners en ondernemers tekenen mee aan cityring

23 mei 2022
Een foto van de cityring in Tilburg

Bewoners, ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van het cultuurcluster rond het Willemsplein, de scholen rond de Noordhoekring en andere betrokkenen gaan mee-ontwerpen aan de nieuwe Cityring. Deze 'Parkring' moet eind 2026 klaar zijn. 

Eind 2021 besloot de gemeenteraad om doorgaand verkeer te weren van de cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden voor het verkeer dat er wel moet zijn, zoals bewoners, bezoekers van winkels/ horeca/ podia, werknemers en voor hulpdiensten, bussen en taxi’s. Minder doorgaand verkeer betekent ook dat de binnenstad groener, aangenamer en verkeersveiliger wordt. Hoe de opvolger van de cityring er precies uit komt te zien wordt het komende jaar medebepaald door 3 planteams.   

Wethouder Rik Grashoff: “Een ontwerp maken dat aan alle technische eisen, gebruikerswensen en ideaalbeelden voldoet is een pittige opgave. Daarom is het voor ons belangrijk om dat proces samen te doorlopen. Met de mensen die er aan wonen, werken of er dagelijks voor hun werk gebruik van maken. Zo komen we gegarandeerd tot een ontwerp dat goed aansluit bij wat werkt voor een groeiende binnenstad”.

Deelontwerpen

Ieder planteam gaat aan de slag met een eigen deelontwerp. De gemeente, ondernemers, organisaties uit de omgeving en verkeerstechnische ontwerpers werken samen aan dit ontwerp. En dat is een ingewikkelde opgave, er zijn allerlei technische eisen en andere zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Bijvoorbeeld de evenementen zoals de kermis waarvoor voldoende ruimte moet blijven. Ook een goede aansluiting op de Spoorlaan en het Stadsforum is belangrijk. Maar er is ook ruimte om samen keuzes te maken: we kiezen voor meer groen, maar moet er ook meer ruimte komen voor het stallen van fietsen, kunst of terrassen? Eind 2022 moet er een eerste ontwerp liggen waarover de gemeente een informatieavond organiseert. In het voorjaar van 2023 neemt het college een definitief besluit over het ontwerp.

Fases

Het werken in planteams, de ingewikkelde opgave, maar ook de noodzaak om de binnenstad tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar te houden hebben gevolgen voor de planning. De aanleg wordt gedaan in fases. Zodat de binnenstad ondertussen goed bereikbaar blijft. 
2022: Planteams werken aan ontwerpen 
2023: Ontwerpen vastgesteld door college - start aanbesteding
Zomer 2023  – voorjaar 2024: Aanleg deel Paleisring (grenzend aan Stadsforum)
Voorjaar 2024 – eind 2024: Aanpassen Heuvelring
Eind 2024 – Voorjaar 2025: Aanpassen Noordhoekring
Eind 2025: Aanpassen Schouwburgring 
2025: Ombouwen Bisschop Zwijsenstraat naar fietsstraat