Bewust stoken

19 november 2019

Het stoken van een vuurtje kan gezellig zijn, maar ook schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Stookwijzer.nu geeft informatie en tips om de overlast te beperken.

Bij verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven komen allerlei stoffen vrij. Op de website Stookwijzer.nu staat code blauw voor bewust kunnen stoken, met code oranje is het niet verstandig om een vuurtje te stoken en bij code rood is het beter om niet te stoken. Stook daarnaast alleen droog en onbehandeld hout, zorg voor frisse lucht in de kamer met de kachel, laat de schoorsteen minimaal een keer per jaar vegen, zorg voor een volledige luchttoevoer in de kachel, maak het vuur aan met kleine houtjes en steek deze van bovenaf aan.