Bijeenkomst over ouderen- mishandeling op 18 oktober

06 september 2022

Ouderenmishandeling is nog vrij onbekend. Het is belangrijk dat meer mensen het herkennen en weten wat ze kunnen doen. Daarom is er op 18 oktober een gratis regionale bijeenkomst over ouderenmishandeling voor professionals en vrijwilligers die regelmatig contact hebben met ouderen.

Eén op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Denk aan slaan, te weinig eten krijgen, niet de juiste medicijnen krijgen, een telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken of seksueel misbruik. Soms handelen plegers opzettelijk. Bijvoorbeeld om er financieel beter van te worden, uit wraak of omdat ze de interesse niet kunnen opbrengen. In zo’n 35 procent van alle gevallen handelt de pleger uit pure onmacht of onwetendheid. Als de partner of familieleden geweld plegen, komt dit vaak doordat ze de situatie niet meer aankunnen. Dat noemen we ontspoorde zorg.

Programma

Het programma is tussen 14:30 en 17:00 uur, inloop vanaf 14:15 uur. Maaike Brunekreef van Isala verzorgt de algemene inleiding op het thema. Daarna kunnen deelnemers 2 workshops volgen. Ze kunnen kiezen uit:

  • Financieel misbruik bij ouderen, preventie van overbelaste mantelzorg, hoe ondersteunen we de mantelzorgers en signaleren we de risico’s, herkennen van en in gesprek gaan bij ouderenmishandeling (VR-ervaring)
  • Eenzaamheid en ouderenmishandeling: hoe werkt het een het ander in de hand

Waar en wanneer

De bijeenkomst is in wijkcentrum ‘t Sant, Beneluxlaan 74, Tilburg. Meer informatie en aanmelden via de website van het expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling.