Bijzondere amfibieën in Tilburgse poelen

12 januari 2021
Poeltje in Heidelust

In Tilburg liggen verschillende poelen. De meesten zijn aangelegd om het leefgebied van amfibieën te vergroten. In de watertjes leven zeven bijzondere amfibieën. Mensen en honden mogen niet in de poelen komen. Doen ze dat wel, dan verstoren ze het leefgebied van de beestjes.

Door de aanleg van wegen en de bouw van woningen hadden de beestjes steeds minder ruimte en konden ze zich niet meer goed voortplanten. De aanleg van de poelen is een succes. Er leven bijzondere amfibieën in de watertjes. Daaronder de kamsalamander, de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander. Om de leefgebieden met elkaar te verbinden legt de gemeente ook zogenoemde ecologische verbindingszones aan. Daardoor kunnen kikkers, padden en salamanders beter van het ene naar het andere natuurgebied lopen.

Niet verstoren

Verspreid in Stadsbos013 liggen tientallen poelen. Het is belangrijk dat het leefgebied van de amfibieën niet verstoord wordt. Mensen en honden mogen het water niet in. Dat verslechtert de waterkwaliteit en de oevers en de planten kunnen kapot gaan. Dat is een bedreiging voor de leefomstandigheden van de amfibieën. Veel inwoners weten niet wat voor bijzondere beestjes in de poelen leven. Het is ook niet de bedoeling dat een hond even een duik neemt in een poel. Daarom de oproep aan iedere bezoeker van de natuur om niet in een poel te gaan staan of te zwemmen.

Op Landgoed Heidelust liggen 6 poelen. Ook vlakbij het nieuw geopende restaurant Villa Vredelust. Hier verwacht de gemeente in de toekomst meer bezoekers. Een van de poelen ligt vrij onbeschermd. Om deze poel bescherming te geven tegen wandelaars en/of honden wordt het weiland waarin de poel ligt afgezet. Hierdoor is het duidelijker dat het niet is toegestaan om daarin te gaan. Bij andere poelen is die extra bescherming niet nodig, omdat ze wat meer verstopt liggen en daardoor minder toegankelijk zijn.

Op pad met Rob

Meer zien over de poelen? Kijk dan naar het filmpje waarin we met Rob van Dijk, ecoloog gemeente Tilburg, op pad gingen naar een van de poelen.